2018-12-21 | Omvärldsnotiser 2018

Utvärdering av frivårdens samtalsmetod

2018-12-21

Kriminalvårdens frivård har senaste åren infört den forskningsbaserade metoden KRIMSTICS. Implementeringen föregicks av en försöksverksamhet 2011-2013, som nu utvärderats.

Projektet innefattade två delstudier där den första, Studie 1, syftade till att utvärdera
frivårdsinspektörers följsamhet till metoden och på så vis arbeta med hjälp av behovs- och
mottaglighetsprinciperna: Risk, Behov och Mottaglighet (RBM), Resultaten visade att de KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörerna, i jämförelse med de som inte utbildats, arbetade med fler systematiserade metoder baserade på RBM- principerna och använde ändamålsenliga kognitiva beteendeterapeutiska tekniker i övervakningssessionerna.

Studie 2 jämförde återfall i brott hos klienter som haft strukturerade samtal med KRIMSTICS-utbildade frivårdsinspektörer med klienter som haft samtal med frivårdsinspektörer som inte utbildats. Utvärderingen av försöksverksamheten visade ingen effekt på klienters återfall i brott. Det finns flera möjliga förklaringar till detta. Metoden kan vara ineffektiv i detta avseende. Alternativt kan problem med metodens överförbarhet ligga bakom skillnader i resultat mellan Kanada och Sverige.  Det är även oklart om frivårdsinspektörerna följde riskprincipen genom att anpassa KRIMSTICS intensitet till klienternas risk för återfall i brott. På grund av dessa oklarheter finns skäl att vara försiktig med att dra någon slutsats om metodens förutsättningar att verka återfallsförebyggande.

Överlag visar utvärderingen att KRIMSTICS är en användbar metod för att omsätta RBM till praktiskt arbete. Implementeringen av KRIMSTICS påbörjades 2014 och fullföljdes 2017. För närvarande pågår en utvärdering av implementeringen.

Ladda ner utvärderingen av försöksverksamheten (pdf)


2018-12-19

Omvärldsnotiser 2018

Utredning föreslår att straffrabatt för unga tas bort

2018-12-19 Utredningen Slopad straffrabatt lämnades till regeringen igår. Utredningen föreslår bland att den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare (18-20 år). Utredningen har också övervägt olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år....

Läs hela inlägget


2018-12-12

Omvärldsnotiser 2018

Avgift för dröjsmål med kontaktperson

2018-12-12 Ivo har beslutat att en kommun ska böta 10 000 kronor i skadestånd för att tillsättande av kontaktperson dragit ut på tiden, skriver tidningen Folkbladet. Det handlar om en man som enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)...

Läs hela inlägget


2018-12-07

Omvärldsnotiser 2018

Söderhamn: Tar inte uppdrag för pengarnas skull

2018-12-07 Söderhamns frivilliga samhällsarbetare, med bland annat gode män och förvaltare, vill locka fler till föreningen. På internationella frivilligdagen visade de upp sig i Söderhamn för att få folk att engagera sig, skriver Hela Hälsingland. – Det finns alltid ett behov av...

Läs hela inlägget