2020-10-22 | Nyheter och reportage 2020

Besök av Kriminalvårdens generaldirektör

Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården.
Martin Holmgren, generaldirektör Kriminalvården. Foto: Pressbild, Kriminalvården.

Den 21 oktober hade RFS besök av Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren.

En av de frågor som diskuterades var de biträdande övervakarnas förutsättningar och viktiga roll i det återfallsförebyggande arbetet. RFS och Kriminalvården samtalade också om hur de kan stötta varandra, och RFS belyste hur synergieffekter kan skapas mellan de frivilliga samhällsarbetarnas viktiga uppdrag.

– Vi är väldigt glada för Martin Holmgrens tydliga engagemang i civilsamhället. Flera gånger under mötet framhöll han vikten av att olika aktörer arbetar tillsammans i samhällsuppdraget, säger Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande för RFS.

Joanna Graumann Walnestedt, förbundssekreterare på RFS, ser fram emot ett fortsatt gott samarbete:

– Vi tackar för en engagerad dialog, säger hon.


2022-05-17

Nyheter och reportage 2020

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2020

Enkätundersökning om tvångsvård

RFS har tillsammans med Civil Rights Defenders, Autism och Aspergersförbundet och Nationell samverkan för psykisk hälsa arbetat för att ta fram en flyer som ska informera tvångsomhändertagna personer på sluten psykiatrisk avdelning om deras rättigheter. Bland annat att de har...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2020

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget