2018-09-07 | Nyheter och reportage 2018

Bli cirkelledare i Vardagsekonomi!

Bild med många människor2018-09-07

INSTÄLLT

Vill du bidra till att intagna i häkte och anstalt blir bättre rustade innan frigivning? Är du bekant med studiecirklar eller vill du lära dig det? Kanske kan RFS cirkelledarutbildning Vardagsekonomi vara något för dig!

RFS har tagit fram en ny studiecirkel i vardagsekonomi för intagna i häkte och anstalt. Cirkeln består av tre till fyra tillfällen.

Klienter inom kriminalvården har ofta eller riskerar att få problem med skulder. Syftet med studiecirkeln är att intagna ska få möjlighet att diskutera och lära sig mer om sin privatekonomi.

Lördagen den 13 oktober kl 10.00-16.00 planerar RFS en pilotutbildning av cirkelledare i Stockholm tillsammans med ABF. Målgruppen för denna första utbildning är frivilliga samhällsarbetare i Stockholmsområdet. Om utbildningen faller väl ut och det finns finansiering är RFS plan att sprida studiecirkeln i hela landet.

Under kursdagen bjuds på fika, lunch bekostas av deltagarna själva.

Ingen förkunskap om kriminalvård behövs men det är önskvärt att ha kännedom om ekonomiska frågor. Efter utbildningen kommer RFS studieansvarige finnas behjälplig kring planering och råd.

Studiecirklarna kommer sedan ske på vardagar och dagtid. En förutsättning för att bli cirkelledare är att bli medlem i en lokalförening inom RFS.

Vill du anmäla dig eller få veta mer? Välkommen att höra av dig till oss på RFS kansli!

Obs! Utbildningen 13/10 inställt pga för få anmälningar, nytt datum kommer inom kort!

Ladda ner inbjudan som pdf

Kontakt: Thomas Karlsson, studieansvarig RFS, thomas.karlsson@rfs.se, 08-556 068 34


2023-10-16

Nyheter och reportage 2018

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2018

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2018

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget