2022-12-21 | Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem åren. Syftet var att inhämta synpunkter från personer som har egen erfarenhet av tvångsvård inom låst institution.

Vi på RFS har även skickat ut enkäten till våra medlemmar som haft möjligheten att svara på den.

Extra intressant är statistiken rörande stödpersonsuppdraget (s.26 i rapporten). Den visar att det fortfarande finns mycket att göra inom informationsspridning och rättighetsbevakning, framförallt mot kvinnliga patienter.

Utdrag ur rapporten:

STÖDPERSON
Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård har rätt till en stödperson med tystnadsplikt, vilket kan vara mycket viktig för att den enskilde ska kunna samtala med en oberoende person.
Även här ser vi oroväckande resultat. Endast 13 procent svarade att de fick en stödperson tilldelad till sig. 37 procent uppger att de inte visste att de har rätt att tilldelas en stödperson.

42 procent av kvinnorna och 9 procent av männen att de inte kände till sin rätt till en stödperson. Resultaten pekar på att vårdinstitutionerna behöver bli bättre på att informera patienterna om sin rätt till stödperson och dessutom på ett sätt som de kan ta till sig.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: https://crd.org/sv/2022/12/06/rapport-med-resultaten-av-2022-ars-tvangsvardsenkat/


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget