2022-12-21 | Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem åren. Syftet var att inhämta synpunkter från personer som har egen erfarenhet av tvångsvård inom låst institution.

Vi på RFS har även skickat ut enkäten till våra medlemmar som haft möjligheten att svara på den.

Extra intressant är statistiken rörande stödpersonsuppdraget (s.26 i rapporten). Den visar att det fortfarande finns mycket att göra inom informationsspridning och rättighetsbevakning, framförallt mot kvinnliga patienter.

Utdrag ur rapporten:

STÖDPERSON
Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård har rätt till en stödperson med tystnadsplikt, vilket kan vara mycket viktig för att den enskilde ska kunna samtala med en oberoende person.
Även här ser vi oroväckande resultat. Endast 13 procent svarade att de fick en stödperson tilldelad till sig. 37 procent uppger att de inte visste att de har rätt att tilldelas en stödperson.

42 procent av kvinnorna och 9 procent av männen att de inte kände till sin rätt till en stödperson. Resultaten pekar på att vårdinstitutionerna behöver bli bättre på att informera patienterna om sin rätt till stödperson och dessutom på ett sätt som de kan ta till sig.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: https://crd.org/sv/2022/12/06/rapport-med-resultaten-av-2022-ars-tvangsvardsenkat/


2023-01-19

Nyheter och reportage 2022

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare

Infomrationsträff med Fredrik Ståhlberg från Söderberg & Partners. Träffen är öppen för alla. Fredrik kommer berätta om vad RFs försäkring ger för skydd och hur försäkringen fungerar. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till Fredrik. Träffen sker på zoom...

Läs hela inlägget


2023-01-17

Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2022

Skriva motioner inför årsmötet? Se hit!

  Varmt välkomna till RFS motionsverkstad den 7:e februari 2023! Har du förslag eller tankar kring hur RFS bedriver sin verksamhet? Som medlem har du möjlighet att påverka genom att lämna in motioner inför årsmötet som hålls den 14 maj 2023! Vi kommer...

Läs hela inlägget