2022-12-21 | Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem åren. Syftet var att inhämta synpunkter från personer som har egen erfarenhet av tvångsvård inom låst institution.

Vi på RFS har även skickat ut enkäten till våra medlemmar som haft möjligheten att svara på den.

Extra intressant är statistiken rörande stödpersonsuppdraget (s.26 i rapporten). Den visar att det fortfarande finns mycket att göra inom informationsspridning och rättighetsbevakning, framförallt mot kvinnliga patienter.

Utdrag ur rapporten:

STÖDPERSON
Patienter inom psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård har rätt till en stödperson med tystnadsplikt, vilket kan vara mycket viktig för att den enskilde ska kunna samtala med en oberoende person.
Även här ser vi oroväckande resultat. Endast 13 procent svarade att de fick en stödperson tilldelad till sig. 37 procent uppger att de inte visste att de har rätt att tilldelas en stödperson.

42 procent av kvinnorna och 9 procent av männen att de inte kände till sin rätt till en stödperson. Resultaten pekar på att vårdinstitutionerna behöver bli bättre på att informera patienterna om sin rätt till stödperson och dessutom på ett sätt som de kan ta till sig.

Rapporten finns att läsa i sin helhet här: https://crd.org/sv/2022/12/06/rapport-med-resultaten-av-2022-ars-tvangsvardsenkat/


2023-06-07

Nyheter och reportage 2022

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti.

RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt slutar sin tjänst vid RFS kansli den 13 augusti. Rekrytering av hennes efterträdare startar så snart som möjligt. – Joanna har under 3,5 år gjort en ovärderlig insats för förbundet och vi önskar henne all lycka...

Läs hela inlägget


2023-05-08

Nyheter och reportage 2022

RFS medverkar på Svenska Demensdagarna i Örebro den 24–25 maj 2023!

I maj lanserar RFS webbutbildningarna ”Rätt att delta med stöd av en ställföreträdare” som publiceras på RFS hemsida. RFS föreläser om Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare på Svenska Demensdagarna Under seminariet presenteras projektets material och utbildningar som...

Läs hela inlägget


2023-02-08

Nyheter och reportage 2022

Kanslisekreterare med intresse för ekonomi och medlemsutveckling sökes!

Om jobbet Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare är en ideell organisation som sen 1968 stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. Vi söker nu en kanslisekreterare med kunskaper inom ekonomi och medlemsutveckling till vårt rikskansli...

Läs hela inlägget