2021-05-28 | Nyheter och reportage

“Det har varit en utvecklande och lärorik period”

Mimmi Agnevald Haugen, tidigare förbundsordförande för RFS.

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande för RFS sedan 2019, tackar nu för sig. Inför årsmötet den 9 maj avslutade hon sitt uppdrag.
– Jag är väldigt tacksam över det förtroende som förbundet visade mig när jag valdes till ordförande. Det har varit en både utvecklande och lärorik period för mig personligen, säger hon.

Mimmi Agnevald Haugen var förbundsordförande under två år, varav ett av dem präglades starkt av coronapandemin.

– Jag är mycket stolt över allt det arbete som bedrivs i förbundets lokalföreningar. Förbundets kansli har också arbetat hårt med att utveckla verksamheten under de speciella omständigheter som pandemin har inneburit, säger hon.

Från sin tid som ordförande tar hon bland annat med sig det utvecklade samarbetet med Kriminalvården, för att förstärka deras satsning på biträdande övervakares roll i det återfallsförebyggande arbetet.

­– Jag är mycket glad för det och ser det som ett stort förtroende från Kriminalvårdens sida att vi finns med som en självklar samarbetspartner, säger hon.

Till vardags arbetar Mimmi som kanslichef på Statens Institutionsstyrelse. Hon är också medlem i Solna-Sundbybergs övervakar- och kontaktpersonsförening, och har lång erfarenhet från arbete inom kriminalvården.  Att Mimmis erfarenheter varit ovärderliga för RFS råder det ingen tvekan om, menar RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt.

­- Mimmi har lett förbundet under två händelserika år där RFS har fått tänka om under pandemin men också genomgått förändringar på kansliet. Mimmis kunskap inom kriminalvårdsområdet har varit väldigt betydelsefullt för RFS samarbete med Kriminalvården, säger hon.

”Behovet aldrig varit större än idag”

Även om Mimmi avgår som förbundsordförande, och ger stafettpinnen vidare till nyvalda förbundsordföranden Jennica Simesgården, kommer hon fortsatt att följa RFS arbete.

Hur ser du på framtidens frivilliga samhällsarbetare?

– Behovet av frivilliga samhällsarbetare har aldrig varit större i vårt samhälle än vad det är i dag. Det kommer därför att vara viktigt att vi som förbund fortsätter att utvecklas i takt med samhället omkring oss. Om vi speglar hela samhället och de behov som finns av frivilliga samhällsarbetare, så kommer vi att kunna fortsätta vår viktiga insats för de i samhället som behöver vårt bidrag allra mest.

Vad skulle du vilja ge för avslutande ord till alla medlemmar i RFS lokalföreningar?

– Jag vill skicka ett stort och varmt tack till er för att jag fick den stora förmånen att leda förbundet under de här två åren! Jag kommer att vara en fortsatt stolt medlem i Solna Sundbybergs övervakar- och kontaktpersonsförening och ser fram emot att ses i andra sammanhang där vi tillsammans bidrar till ett medmänskligare samhälle. Fortsätt att göra skillnad!


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget