2021-05-28 | Nyheter och reportage

“Det har varit en utvecklande och lärorik period”

Mimmi Agnevald Haugen, tidigare förbundsordförande för RFS.

Mimmi Agnevald Haugen, förbundsordförande för RFS sedan 2019, tackar nu för sig. Inför årsmötet den 9 maj avslutade hon sitt uppdrag.
– Jag är väldigt tacksam över det förtroende som förbundet visade mig när jag valdes till ordförande. Det har varit en både utvecklande och lärorik period för mig personligen, säger hon.

Mimmi Agnevald Haugen var förbundsordförande under två år, varav ett av dem präglades starkt av coronapandemin.

– Jag är mycket stolt över allt det arbete som bedrivs i förbundets lokalföreningar. Förbundets kansli har också arbetat hårt med att utveckla verksamheten under de speciella omständigheter som pandemin har inneburit, säger hon.

Från sin tid som ordförande tar hon bland annat med sig det utvecklade samarbetet med Kriminalvården, för att förstärka deras satsning på biträdande övervakares roll i det återfallsförebyggande arbetet.

­– Jag är mycket glad för det och ser det som ett stort förtroende från Kriminalvårdens sida att vi finns med som en självklar samarbetspartner, säger hon.

Till vardags arbetar Mimmi som kanslichef på Statens Institutionsstyrelse. Hon är också medlem i Solna-Sundbybergs övervakar- och kontaktpersonsförening, och har lång erfarenhet från arbete inom kriminalvården.  Att Mimmis erfarenheter varit ovärderliga för RFS råder det ingen tvekan om, menar RFS förbundssekreterare Joanna Graumann Walnestedt.

­- Mimmi har lett förbundet under två händelserika år där RFS har fått tänka om under pandemin men också genomgått förändringar på kansliet. Mimmis kunskap inom kriminalvårdsområdet har varit väldigt betydelsefullt för RFS samarbete med Kriminalvården, säger hon.

”Behovet aldrig varit större än idag”

Även om Mimmi avgår som förbundsordförande, och ger stafettpinnen vidare till nyvalda förbundsordföranden Jennica Simesgården, kommer hon fortsatt att följa RFS arbete.

Hur ser du på framtidens frivilliga samhällsarbetare?

– Behovet av frivilliga samhällsarbetare har aldrig varit större i vårt samhälle än vad det är i dag. Det kommer därför att vara viktigt att vi som förbund fortsätter att utvecklas i takt med samhället omkring oss. Om vi speglar hela samhället och de behov som finns av frivilliga samhällsarbetare, så kommer vi att kunna fortsätta vår viktiga insats för de i samhället som behöver vårt bidrag allra mest.

Vad skulle du vilja ge för avslutande ord till alla medlemmar i RFS lokalföreningar?

– Jag vill skicka ett stort och varmt tack till er för att jag fick den stora förmånen att leda förbundet under de här två åren! Jag kommer att vara en fortsatt stolt medlem i Solna Sundbybergs övervakar- och kontaktpersonsförening och ser fram emot att ses i andra sammanhang där vi tillsammans bidrar till ett medmänskligare samhälle. Fortsätt att göra skillnad!


2022-05-17

Nyheter och reportage

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget