2018-09-28 | Nyheter och reportage 2018

Fokus: bryta utanförskap

2018-10-01

RFS har beviljats statsbidrag för att tillsammans med Borlänge kommun planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation.

Det är myndigheten Delmos, Delegationen mot segregation, som beviljat RFS det nya statsbidraget. Det innebär att RFS tillsammans med förening, frivård, patientnämnd, socialtjänst och överförmyndare i Borlänge kommun ska planera för utveckling av de lagreglerade frivilliguppdragen med fokus på så kallade segregerade områden.

Utgångspunkten kring samarbetet bygger på RFS metodbok som visar på de stora vinsterna på att samarbeta över myndighetsgränser och med förening kring frivilliguppdragen.

Arbetet pågår fram till årsskiftet 2018 och det första steget blir att kartlägga hur frivilliguppdragen används idag för att stärka resurssvagas kontaktnät. En viktig fråga blir hur rekryteringen av frivilliga samhällsarbetare i dessa områden kan öka. Det kan även bli en möjlighet för föreningen att få in nya medlemmar med olika bakgrund och erfarenheter.

I mitten av september träffades chefer för de olika verksamheterna, ordförande för Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare  och RFS för ett första möte. Nu ska en arbetsgrupp utses som ska arbeta vidare med kartläggning och planering. Grunden för arbetssättet är RFS metodbok och idé om samarbete över myndighetsgränserna.

– Det är glädjande att se att myndigheterna är positiva till att tänka nytt kring de lagreglerade frivilliguppdragen. Det ska bli intressant att komma igång med det här arbetet under hösten, säger Gunilla Sundblad, förbundssekreterare. RFS hoppas på att kunna sprida arbetetssättet i fler kommuner under 2019.

Fakta

  • Myndigheten Delegationen mot segregation inrättades 1 januari 2018.
  • Syftet med statsbidraget till civilsamhällets organisationer är att ge stöd till långsiktiga åtgärder som bidrar till att minska och motverka segregation på lokal nivå.

Läs även om idén kring samarbetet över myndighetsgränser och metodboken här


2018-11-19

Nyheter och reportage 2018

Jennie vill synliggöra uppdragen

2018-11-19 Jennie Östlund är ny ombudsman för frivilliga samhällsarbetare, med inriktning kriminalvårdsområdet. Berätta lite om din bakgrund och tidigare erfarenheter? - Jag är jurist och har drygt elva års bakgrund inom områden relaterade till RFS verksamhet. Under drygt sex års tid arbetade på...

Läs hela inlägget


2018-10-01

Nyheter och reportage 2018

Ge Min rätt-skriften till barnet!

2018-10-01 Nu finns nya skrifter som riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Förhoppningen är att skrifterna ska tydliggöra för barnet och de andra aktörerna vem som ska göra vad, med utgångspunkt i...

Läs hela inlägget


2018-10-01

Nyheter och reportage 2018

Hitta lösningar vid aktörsmöten

2018-10-01 Tillsammans med föreningar och kommuner arrangerar  RFS projekt Min rätt – Din roll lokala aktörsmöten med start hösten 2018. Det går ut på att samla aktörerna kring ensamkommande barn och deras gode män för att gemensamt diskutera och hitta lösningar på...

Läs hela inlägget