2022-05-24 | Nyheter och reportage 2022

Inspelningar från konferensen 2022

Mellan 9-13 maj hade RFS en digital konferens inför årsmötet med gästföreläsare hela veckan. För er som inte hade möjlighet att delta eller missade någon programpunkt finns nu möjligheten att se föreläsningarna i efterhand.

9 maj: Uppstart av konferensen

Styrelsen berättar om arbetet under året som gått. Kansliet går igenom sina respektive områden och delar med sig av vad som varit viktigast under året och hur arbetet ska fortlöpa.

 

11 maj: Föreläsning med Volontärbyrån

Vad har vi för inre drivkrafter som gör att vi tar oss an ett frivilligt uppdrag? Hur får vi styrelsearbete att vara kul? Vilka fallgropar borde vi undvika när vi pratar om våra uppdrag och styrelsearbete inför andra? Det här är bara några av frågorna vi kommer få svar på under föreläsningen. Syftet med programpunkten är att synliggöra det positiva och engagerande i vårt arbete för att entusiasmera andra att ta sig an nya uppdrag!

12 maj: Föreläsning med RFS och Konsumentverket

Många personer lever med små ekonomiska marginaler och många har också problem med skulder. Skuldproblem påverkar hälsan och vi behöver fler som både vågar och kan prata vardagsekonomi med enskilda.

Maria Lindstedt berättar om vägen in i skuld och vägen ut ur skuld. Hon berättar också
om det stöd som finns för samhällsaktörer som vill hjälpa till, och om budget- och skuldrådgivningen. Hur kan frivilliga samhällsarbetare konkret stödja och hjälpa enskilda att få ordning på sin ekonomi? Thomas Karlsson på RFS berättar hur han har anpassat och använder det material som finns.

13 maj: Inspirationsföreläsning med Marit Normasdotter

Marit Normasdotter arbetar som boendestödjare i Botkyrka kommun i Stockholm men är även regionpolitiker för Vänsterpartiet i Region Stockholm och komkommunpolitiker i Botkyrka. Hon har många års erfarenhet av människovårdande arbete och har själv i många år både varit mottagare av insatser från frivilliga samhällsarbetare.
Marit har även haft ett flertal uppdrag av frivården. Marit har ett starkt engagemang för det civilsamhället kan bidra med och i synnerhet frivilliga samhällsarbetare.


2022-10-05

Nyheter och reportage 2022

Föreläsning – Mer brukarinflytande i rättspsykiatrin

Den 15/11 kl 18.00 - 20.00 bjuder RFS in till ett digitalt seminarium tillsammans med Nationel samverkan för psykisk ohälsa, NSPH. Personer som vårdas inom rättspsykiatrin är en utsatt grupp som ofta saknar insyn, delaktighet och inflytande över sin egen vård....

Läs hela inlägget


2022-10-05

Nyheter och reportage 2022

Föreläsning om bemötande och interkulturell psykiatri

RFS anordnar ett digitalt seminarium tillsammans med överläkare Maria Sundvall på Transkulturellt Centrum den 8/11 kl 18-20 Maria är en av Sveriges främsta experter på transkulturell psykiatri och har arbetat länge med psykospatienter. Seminariet hålls via zoom och är öppet för RFS-medlemmar...

Läs hela inlägget


2022-10-05

Nyheter och reportage 2022

RFS anordnar erfarenhetsutbyte för stödpersoner

RFS kommer att anordna ett digitalt erfarenhetsutbyte för stödpersoner den 27:e oktober kl 18.00-20.00. Alla med ett stödpersonsuppdrag är välkomna, både nuvarande medlemmar och intresserade utifrån. Träffen kommer hållas digitalt via zoom och länken till mötet får du efter anmälan.                   För att bli...

Läs hela inlägget