2017-04-25 | Nyheter och reportage 2017

Medlem eller kund?

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2017-04-26

Möjligheten att påverka är en viktig del i ett medlemskap i en lokalförening. Om medlemmar behandlas som kunder kan det däremot minska viljan att vara med och påverka. 

Att organisationer allt mer rekryterar medlemmar genom olika erbjudanden: försäkring, rabatter och medlemstidning är en trend som Torbjörn Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, skrivit en del om. Han menar att risken med att organisationer allt mer behandlar medlemmar som kunder kan bidra till att medlemmarnas engagemang för att påverka föreningen minskar. 

– Det här är intressant att reflektera kring, både i föreningarna och för oss centralt. Vi har varit måna om att lyfta fram allt som medlemmen kan få ut av ett medlemskap. Vi behöver fundera på hur vi redan i rekryteringsskedet kan bli tydligare med att lyfta fram möjligheten för medlemmar att vara med och påverka, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

Enkät om medlemskap

Iden enkät  till enskilda medlemmar som RFS nyligen genomfört visar flera svar att många medlemmar inte  har funderat så mycket på möjligheten att påverka i, och genom, sin lokalförening. 

Vad kan det bero på?

– Det kan delvis ha att göra med vilket budskap vi ger när vi rekryterar medlemmar, på alla nivåer inom RFS. Vi kanske inte är så tydliga med att lyfta fram möjligheten att påverka som en viktig del av medlemskapet, berättar Gunilla.

Vilka tips vill du ge till medlemmar som vill påverka? 

– Ta kontakt med din styrelse och berätta om det är en särskild fråga du vill driva eller om du vill bidra till utveckling av föreningen. Styrelserna behöver dig som enskild medlem och dina tankar är en viktig drivkraft för föreningens utveckling, säger Gunilla. 

Tips till föreningarna?

– För styrelsen gäller det att arbeta bort tröskeln för den enskilde att ta steget till att engagera sig mer i föreningen. Ibland är det svårt för den som redan är engagerad att förstå hur stort steget kan vara för en som inte känner någon och som inte vet vad som förväntas, säger Gunilla.

Enkäten visar att många medlemmar önskar träffar för enbart nya medlemmar som en sorts introduktion. Andra nämner möjligheten att få en mentor eller att någon ringer och säger välkommen och frågar vilka erfarenheter och förväntningar man har som ny medlem.

Fakta medlemsenkät

  • RFS medlemsenkät har förmedlats av lokalföreningarna till medlemmarna via mejl i början av 2017
  • Cirka 750 svar har inkommit
  • Vid RFS årsmöte i maj i år kommer resultatet att presenteras. Det blir starten för diskussioner kring hur förbundet kan göra medlemskapet mer modernt och attraktivt. 

Det här kan du påverka i/genom föreningen

 

  • Styrningen av den egna lokalföreningens verksamhet och mål
  • Genom föreningen påverka villkoren lokalt för frivilliguppdragen – gentemot myndighet och politiker
  • Genom föreningen påverka förbundet via motioner och nomineringar till förbundsstyrelsen.

2022-05-17

Nyheter och reportage 2017

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2017

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget