2017-04-25 | Nyheter och reportage 2017

Medlem eller kund?

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2017-04-26

Möjligheten att påverka är en viktig del i ett medlemskap i en lokalförening. Om medlemmar behandlas som kunder kan det däremot minska viljan att vara med och påverka. 

Att organisationer allt mer rekryterar medlemmar genom olika erbjudanden: försäkring, rabatter och medlemstidning är en trend som Torbjörn Einarsson, forskare vid Handelshögskolan i Stockholm, skrivit en del om. Han menar att risken med att organisationer allt mer behandlar medlemmar som kunder kan bidra till att medlemmarnas engagemang för att påverka föreningen minskar. 

– Det här är intressant att reflektera kring, både i föreningarna och för oss centralt. Vi har varit måna om att lyfta fram allt som medlemmen kan få ut av ett medlemskap. Vi behöver fundera på hur vi redan i rekryteringsskedet kan bli tydligare med att lyfta fram möjligheten för medlemmar att vara med och påverka, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare. 

Enkät om medlemskap

Iden enkät  till enskilda medlemmar som RFS nyligen genomfört visar flera svar att många medlemmar inte  har funderat så mycket på möjligheten att påverka i, och genom, sin lokalförening. 

Vad kan det bero på?

– Det kan delvis ha att göra med vilket budskap vi ger när vi rekryterar medlemmar, på alla nivåer inom RFS. Vi kanske inte är så tydliga med att lyfta fram möjligheten att påverka som en viktig del av medlemskapet, berättar Gunilla.

Vilka tips vill du ge till medlemmar som vill påverka? 

– Ta kontakt med din styrelse och berätta om det är en särskild fråga du vill driva eller om du vill bidra till utveckling av föreningen. Styrelserna behöver dig som enskild medlem och dina tankar är en viktig drivkraft för föreningens utveckling, säger Gunilla. 

Tips till föreningarna?

– För styrelsen gäller det att arbeta bort tröskeln för den enskilde att ta steget till att engagera sig mer i föreningen. Ibland är det svårt för den som redan är engagerad att förstå hur stort steget kan vara för en som inte känner någon och som inte vet vad som förväntas, säger Gunilla.

Enkäten visar att många medlemmar önskar träffar för enbart nya medlemmar som en sorts introduktion. Andra nämner möjligheten att få en mentor eller att någon ringer och säger välkommen och frågar vilka erfarenheter och förväntningar man har som ny medlem.

Fakta medlemsenkät

  • RFS medlemsenkät har förmedlats av lokalföreningarna till medlemmarna via mejl i början av 2017
  • Cirka 750 svar har inkommit
  • Vid RFS årsmöte i maj i år kommer resultatet att presenteras. Det blir starten för diskussioner kring hur förbundet kan göra medlemskapet mer modernt och attraktivt. 

Det här kan du påverka i/genom föreningen

 

  • Styrningen av den egna lokalföreningens verksamhet och mål
  • Genom föreningen påverka villkoren lokalt för frivilliguppdragen – gentemot myndighet och politiker
  • Genom föreningen påverka förbundet via motioner och nomineringar till förbundsstyrelsen.

2024-05-20

Nyheter och reportage 2017

Hjälp att rösta i EU-valet

Snart är det dags för sommarens EU-val och alla som får rösta ska ha möjlighet gör det. Som frivillig samhällsarbetare kan det vara bra att ge praktiska råd och hjälp för att rösta. Den 9 juni 2024 är det val till...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och reportage 2017

RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson i SvD

Om jag behöver hjälp, hur vill jag att mina medmänniskor ska stötta mig? En relevant fråga att ställa till sig själv när vi tänker oss vilket samhälle vi själva vill ha. RFS förbundssekreterare Fredrik Nilsson intervjuades nyligen av Human Performance för...

Läs hela inlägget


2024-04-24

Nyheter och reportage 2017

RFS medverkan i Trygghetsberedningens utredning

RFS har fått möjligheten att delta och ge inspel, utifrån vår kunskap och erfarenhet, i pågående utredning om återfallsbrottslighet. Samverkan i syfte att förebygga återfall i brott En parlamentariskt sammansatt kommitté i form av en trygghetsberedning ska, biträdd av sakkunniga och experter,...

Läs hela inlägget