Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #9588
  Anonym
  Inaktiv

  Min huvudman har suttit under Förvaltarskap i hela sitt vuxna liv och fått sin försörjning från Försäkringskassan, vid 65 från Pensionsmyndigheten. Fram till 2017 betalade kommunen min huvudmans arvode pga just den låga inkomsten och stora sjukvårdsutgifter.
  Vid pension fick min huvudman ut hela sin pott på en gång, det enda överskott hon någonsin ägt. Där beslutade Överförmydaren att arvodet skulle lägga på huvudman istället. Samtidigt steg hennes omsorgsavgift med det dubbla från kommunen. Efter ett år var kontot tillbaka på i stort sätt på 0.
  Jag har nu sakligt och logiskt meddelat Överförmyndaren att inga pengar finns, det är deras ansvar att betala mig. Svaret blir att jag söka fondmedel! Alltså, allmosor ska delas ut för att jag ska få mitt arvode. Andra lösningar har lagt fram som Merkostnadsersättning, en process som kan ta minst 6 månader och inte garantera mer än ca 400o kr.
  Strider inte detta i vår grundlag?
  Är det fakta, att det enda lösningen är att min huvudman inte längre ska stå under Förvaltarskap, mot alla odds?
  Efter 7 år som Förvaltare har jag inte blivit klokare hur kommun/samhället tar hand om just de alldra svagaste.
  Behöver någons kloka resonemang och fakta dvs om huvudman inte har någon inkomst, vem ska betala mitt arvode?

  #9643
  Henrik Mörner
  Deltagare

  Hej!
  SKLs rekommendationer säger att har HM lägre än 2,65 basbelopp i inkomst bör kommunen betala arvodet. Detta följs “ungefär” av de flesta ÖF, men verkligt stora variationer finns mellan ÖF i olika kommuner och även inom en och samma kommun, tyvärr. Denna rekommendation finns att ladda ner på SKLs hemsida, och kan ju kanske vara en hjälp i ditt resonemang med ÖF. Detta är ytterligare ett skäl till att se över lagstiftningen på området!

  Du kan också överklaga arvodesbeslutet till Tingsrätten, men få har lyckats.

  Jag har själv befunnit mig i situationen att det inte funnits medel att betala mitt arvode och samtidigt skatten, och då kan man ju egentligen inte betala ut arvodet heller då man i sådana fall skapar en skatteskuld – och det får man inte…

  #9650
  Anonym
  Inaktiv

  Merkostnadsersättning kan ge mer än de 4000kr du anger. Även om det tar tid med formalia anser jag att det är där du ska börja.

  #9651
  Anonym
  Inaktiv

  Hej och tack Henrik för info.
  Min jurist vet att min huvudman inte kan betala. Finns inga medel på kontot får de fortsätta betala min arvode igen. Jag vann caset första gången i Tingsrätten, andra gången inte.
  Balansräkningen visar att hennes sjukvårds- och levnadskostnader kontra inkomst alltid går jämt upp, förutom när Pensionsmyndgheten tog över. Tilläggspensionen gick till arvodet.
  2, 65 basbelopp är en siffra inte fakta, ett mantra jag ständigt förmedlar. Huvudmannen kräver resurser som få Förvaltare/gode män mäktar med och gärna inte tar som uppdrag,

  #9652
  Anonym
  Inaktiv

  Det kommer att bli svårt att få något från överförmyndaren om du inte provat att söka merkostnadsersättning. I ditt uppdrag ingår väl också bevaka rätt och sörja för person, förutom förvalta egendom. Utifrån de ganska många överförmyndarnämnder och huvudmän jag haft under ca 25 år har jag aldrig någonsin varit med om att Tingsrätten bedömer att överförmyndaren ska betala arvode om inte alla andra delar som ingår i förvaltarens uppdrag har prövats.

  En merkostnadsersättning är mellan
  1 163 och 2 713 kronor 2019. Upp till maximalt tre månader retroaktivt kan ersättningen betalas ut Därför ska du ansöka omgående och begära att få komplettera din ansökan om det är svårt att få ihop alla underlag snabbt. Det är ansökningsdatum man utgår från.

  #10043
  Anonym
  Inaktiv

  Merkostnadsersättning kan inte sökas för person över 65 år såvida de inte hade denna handikappersättning som det förut hette INNAN de fyllde 65 år.

  #10044
  Anonym
  Inaktiv

  Huvudmannen betalar helt eller delvis kostnaderna för den gode mannen om hans eller hennes inkomster överstiger 2,65 gånger prisbasbeloppet, (47 300 kr 2020) 125345kr, eller om det finns tillgångar överstiger 2 gånger prisbasbeloppet, 94600kr.

  Understiger huvudmannens inkomster eller tillgångar ovanstående belopp, är det kommunen som betalar arvodet. Och lagstiftningen fastslår att ställföreträdare har rätt till skäligt arvode. Om din huvudman inte kommer upp till de belopp som är stipulerade underlag för att själv betala arvodet är det kommunens skyldighet. Får man inte ut sitt arvode så är det i första hand till Tingsrätten man vänder sig för ett överklagande. Och det ska lämnas inom tre veckor sedan man tagit del av överförmyndarnämndens beslut.

Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
 • Forumet ”Arvode” är stängt för nya ämnen och svar.