Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #10321
  Anonym
  Inaktiv

  Jag har idag fått följande svar angående utbetalning av merkostnadsersättning. Det är arvodesbeslutets datum som avgör från vilket datum som merkostnadsersättning betalas ut – inte perioden som uppdraget gäller för. 

  “När i tiden ska en kostnad anses ha uppkommit för att kunna utgöra en ersättningsberättigande merkostnad?
  En kostnad ska i första hand betraktas som ersättningsberättigande från och med när den försäkrade har att betala den.”

  Detta innebär i korthet att merkostnadens belopp styra av ÖF snabbhet att komma med arvodesbeslut.

  Om någon har samma erfarenhet – maila mig på gunder3@mac.com

  #10345
  Anonym
  Inaktiv

  Kan man söka merkostnadsersättning för år 2020 innan man får arvodesbeslutet? Vilket kommer först några månader in i 2021. Har fått olika svar av Försäkringskassan. Det senaste beskedet var att lämna in en ansökan och sedan diskutera med handläggaren. Någon med erfarenhet av detta?

  #10348
  Anonym
  Inaktiv

  Grundförutsättningen är att du måste ha fått arvodesbeslut innan du kan söka merkostnadsersättning. Den tidigare Handikappersättningen kunde man ibland begära in ett intyg från överförmyndaren (vissa av dem) om att man hade ett uppdrag samt vilket normalarvode man räknade med. Så ska man inte kunna göra längre, men förvisso kan det väl finnas handläggare som har mjukare bedömning. Att prova skicka in en ansökan kan inte skada. Det sämsta som kan hända är att du får söka på nytt. Merkostnadsersättning kan sökas 3 månader retroaktivt medan handikappersättningen kunde sökas 6 månader retroaktivt.

  #11564
  Anonym
  Inaktiv

  Beroende på de långa handläggningstiderna hos FK gällande merkostnadsersättning, betalar man ut retroaktivt från ansökningsmånaden. Jag lämnade in en ansökan i feb 2019 och den blev beviljad i oktober och min HM fick ersättning från februari. Handläggaren diskuterade aldrig något om arvodet. Hon ringde till ÖF och frågade vad som är ett “normalt” arvode vid fullt godmanskap.

  #11803
  Anonym
  Inaktiv

  Hade du då ett arvodesbeslut daterat i februari 2019 som gällde arvode för 2018 som du skickade med ansökan om merkostnadsersättning?

  #12231
  Anonym
  Inaktiv

  Hej
  I Fk´s anvisningar står att man skall ange den uppskattade merkostnaden. När det gäller det arvode som huvudmannen skall betala anser Fk att detta inte kan tas med som en merkostnad förrän kostnaden är betald, man efterfrågar ett s k arvodesbeslut.
  Trots att jag fått intyg från överförmyndaren om vilken arvodeskostnad huvudmannen skall betala så anser Fk att detta inte gäller, trots att överförmyndaren angett att beloppet kan bli högre d v s efter att jag lämnat en årsredogörelse.
  Detta innebär att min huvudman som har kostnad fr o m juli 2020, måste vänta till februari 2021 innan jag kan ansöka om merkostnadsersättning. Med den handläggningstid som gäller kommer beslut från Fk först om ca 11 månader. Detta innebär att min huvudman får vänta på eventuell utbetalning av merkostnadsersättning i 11 månader och då endast kan beviljas fr o m januari 2021 + 3 månader bakåt d v s fr o m oktober 2019.
  Innebörden blir att min huvudman förlorar ersättning för månaderna juli – september, samt vänta en orimlig tid på eventuellt beslut och ersättning.
  Jag kan inte finna något lagrum som styrker Fk´s bedömning ang merkostnad för godman-/förvalta arvode.

  Är det någon som överklagat Fk´s beslut och gjort en rättslig prövning?

Visar 6 inlägg - 1 till 6 (av 6 totalt)
 • Forumet ”Arvode” är stängt för nya ämnen och svar.