Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #5014
  Anonym
  Inaktiv

  hej!
  jag vet inte vad jag ska göra. jag är god man för en förståndhandikappad man . bor bra och blir väl omhändertagen på sitt gruppboende.men.kontaktpersonen (personal) är i mina ögon “vårdslös med min huvudmans pengar) Den tidigare godman har inte haft några begränsningar. jag har vid 3 tillfällen påtalat för dennes chef att det inte står rätt till med hanteringen av min huvudmanns medel men har inte fått någon respons utan det har mottagits utan åtgärd. Sist nu skrev jag till överförmyndaren som lämnade min skrivelse till chef för boendet och jag fick ett svar tillbaka att hon inte kan se att det är något fel. Min kontaktperson har den inställningen att “pengarna ska gå åt och inget ska gå till några anhöriga vid ett dödsfall”.
  jag har minskat ner medel till 2000 i månaden till fickpengar och då gör kontaktpersonen att allt går på faktura ,typ hårklippning osv… jag fick ett krav i fredags på ett belopp på 100 kr i mitt namn ,i fakturan stod det egenavgift? och vid kontakt visade det sig att kontaktpersonen varit och köpt fotinlägg på faktura på en klinik i mitt namn ! jag är frustrerad! vad gör jag?

  #5185
  Anonym
  Inaktiv

  Att betala genom en faktura är i sig ett ok handlande om ni har kommit överens om att det ska gå till så. Om en faktura ska sändas för inköp till en huvudman så ska fakturan dock ställas i huvudmannens namn och inte ditt. Ingen ska kunna ingå avtal för din huvudmans räkning i ditt namn. Mitt råd är att kontakta både företaget och personen/dennes chef och påtala även detta. För att hitta en lösning som fungerar mellan dig och personalen kanske ett möte er emellan kan vara bra, där ni går igenom vad medel ska användas till och vad som är ok att ta på faktura i huvudmannens namn.

  Principen att huvudmannen ska få ta del av sina medel istället för att sparas till ett arv är i sig korrekt. Dock måste ju medlen beräknas kunna räcka under den livstid som finns kvar och där är ditt ansvar som god man att fördela på ett korrekt sätt. Boendepersonalen har också ett ansvar att inte överskrida den budgeten som du har gett huvudmannen. Om extra medel för särskilda tillfällen behövs kan naturligtvis ett samtal föras om det.

  Är det fler som har exempel på hur situationer som denna har lösts?

  #5186
  Anonym
  Inaktiv

  Det problem du tar upp (med personal som har en egen uppfattning om vad huvudmannen skall få köpa) är inte helt ovanligt. Den grundregel, som jag alltid brukar framhålla, både för min huvudman och personal på boenden, är att den månadsbudget, som fastläggs efter erforderliga samråd, skall följas. Alla utgifter, som personalen hanterar, skall ligga inom ramen för budgeterat belopp. Jag för i allmänhet över detta belopp till ett särskilt konto med kort, som huvudmannen disponerar (med personalens hjälp om det behövs). När det finns behov utöver detta, skall jag kontaktas. Då kan jag släppa fram fakturor inom rimliga ramar. Detta respekteras för det allra mesta. Personalen är normalt införstådd med att det är god man, som förvaltar tillgångarna, inte någon annan. Sen kan man ju inte hindra huvudmannens egna tilltag.

  I ett fall har min huvudman tagit intryck av mina propåer om hushållning över längre tid och agerar numera sparsammare. I andra fall har jag haft svårt att hitta sätt att använda överskottsmedel, som borde få förgylla livet för huvudmannen. Sen har någon anhörig framfört önskemål om att det skall finnas medel till begravningen.

  Företag, som fakturerar i gode mannens namn, får skriva en ny faktura. Det brukar inte vara några problem; de vill ju ha betalt.

  #5189
  Anonym
  Inaktiv

  tack för svar! Min frustration bottnar väl i att det inte finns några direktiv på hur mycket pengar kontaktpersonerna ska få i fickpengar till våra huvudmän. det är individuellt det förstår jag ,efter deras behov såklart och vad pengarna ska användas till . Min huvudman är på ett barns nivå och min kontaktperson tycker inte att det räcker med 500 kr i veckan. Min huvudman har allt betalt och 500 kr ska vara just till “fickpengar” Allt annat betalar jag på fakturor. Vi har en diskussion varje gång jag lämnar över pengarna. Jag har önskat ett möte med de andra Gode män på boendet men ännu inte fått något gehör för det.

  #5190
  Anonym
  Inaktiv

  Det är krångligt och tråkigt när det blir så som för din huvudman och dig. Någon lösning där man utgår från “vad de andra boende får” utifrån ett möte med andra gode män, vet jag inte om jag, personligen, tror är en lösning? Du är företrädare för din huvudman och måste jobba utifrån den situation hen har. Detta gäller också ekonomiskt. Jag har inte någon annan uppfattning än att huvudman ska leva av sina pengar före ett sparande till begravning, om det är det huvudman vill.

  Kontaktperson på boende kan inte handla i huvudmans namn utan att ha kontaktat dig för medgivande. Hade jag fått faktura i mitt namn tror jag att jag vägrat fakturan och skickat tillbaka den. Det kan ha ett pedagogiskt värde att kontaktpersonen får “ta tag i” de problem som uppstår och lösa dem.

  Sedan vet jag inte hur ekonomin ser ut för din huvudman? Under de år jag varit ställföreträdare har jag nig aldrig haft någon som haft så lite som 500kr / vecka. Fn har ingen av mina huvudmän (samma gäller vissa kollegors huvudmän) mindre än 700kr / vecka. För ett antal år sedan fanns det ett par huvudmän för vilka ekonomin inte räckte till mer än 600kr / vecka. Men finns det inte ekonomiskt utrymme för mer än 500kr / så är det du som ska fördela medlen.

  Begär ett möte med kontaktperson och chefen för boendet där ni diskuterar igenom problemen och gör klar rollfördelningen. Lycka till!

  #5191
  Anonym
  Inaktiv

  Jag håller med Tommy. Det är du själv, som skall bestämma, hur medlen skall disponeras för HM:s bästa. Inte personal eller andra gode män. Det är ju bara du, som har överblicken. Jag kan också lugna dig med, att det finns fler, som får nöja sig med 500/v. En bekant till mig får bara 300/v. Och att reservera begravnings-kostnader är ingen skyldighet. Det tycker jag nog att man endast bör göra, om det är HM:s uttryckliga önskan.

  #5192
  Anonym
  Inaktiv

  Det är inte lätt att förklara så att det inte misstolkas. Det är inte så att jag håller inne några pengar för min huvudman utan att jag försöker styra upp vad de ska användas till . Min företrädare lämnade 7 500 i månaden och personalen handlade allt möjligt som jag inte hade någon åsikt om i början men när jag tittade på kvittona insåg jag att detta är inte bra. Det var hyrfilm varje vecka godis hämtmat ,presenter till medboende på gruppboendet när de fyllde år osv. Min huvudman är gravt förståndshandikappad och har svårt att äta .Det är ingen lätt situation för jag vill inte bråka med kontaktpersonen som gör ett bra jobb på boendet men har en syn på min huvudmans ekonomi som jag inte tycker att kontaktpersonen ska ha någon åsikt om . Att jag vill träffa andra godemän på boendet är för att vi har samma kontaktperson flera av oss.

  #5193
  Anonym
  Inaktiv

  Visst är det givande att samtala med andra som är god man! Och därför är det också bra med forum. Men du har ditt uppdrag exklusivt för DIN huvudman. Vad andra ställföreträdare tycker och gör ska inte styra dig. Varje god man måste agera utifrån sin huvudman och hens bästa. Tycker du att summan som gått till egna medel tidigare varit för hög, är det du som beslutar ändra på detta. Och så får du informera kontaktpersonen om att du anser det varit för stora summor tidigare.

  Jag kan tillägga att i de kommuner jag varit brukar inte boendet gå med på att huvudman har så stora summor. Vanligen brukar det vara en gräns om ca 2000kr. Men det gäller alltså i mina ärenden.

  #5194
  Anonym
  Inaktiv

  Du har säkert fått in många svar, en infallsvinkel du kan använda dig av är, att boendet bör/ska ha regler vad gäller hantering ab huvudmäns pengar. I boendet där jag jobbar är en regel att personalen ska ha så lite som möjligt att göra med hms kontanter. Jag är i ett boende med särskild stöd, där de flesta kan klarar sina fickpengar själv. Chefen för boendet har det yttersta ansvaret!

  #5195
  Anonym
  Inaktiv

  Det är bra om riktlinjer finns. Chefen för boendet ska ju ha ansvar för att det ska finnas regler och riktlinjer för hantering av de boendes pengar. Men-INGEN kan gå mellan ställföreträdaren och huvudmannen. Där är ställföreträdaren den som ska avgöra huvudmannens bästa, efter samråd.

  Jag tar upp detta eftersom jag alltför ofta möter att huvudmännen är hyresgäster och har rätten till sitt boende. Och detta måste också ställföreträdaren stå upp för, om bevaka rätt finns i uppdraget.

  #5223
  Anonym
  Inaktiv

  Det är viktigt i sammanhanget att skilja på LSS boende och boende med särskild service, i det sistnämnda ska personalen mycket riktigt ha så lite med boendes ekonomi att göra!

Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Forumet ”“Det goda livet”” är stängt för nya ämnen och svar.