Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #5032
  Minna
  Keymaster

  RFS anser att varje överförmyndare bör reglera hur många uppdrag som gode män och förvaltare får åta sig.

  RFS förslag på sådana riktlinjer är: För att uppnå kvalitet i uppdragen är det rimligt med max tio uppdrag per god man/förvaltare och max tre uppdrag för gode män för ensamkommande barn. Läs mer här http://www.rfs.se/riktlinjer-antal-uppdrag

  #5265
  Anonym
  Inaktiv

  Det är i och för sig mycket viktigt att man inte har fler uppdrag än man klarar. Men det är skillnad på en äldre person i särskilt boende och en svårt psykiskt funktionshindrad person utan boende (hemlös). Jag tror att de flesta Öf kan hantera detta. Det hade varit önskvärt i detta nu att RFS ordförande ägnade sig mer åt att försöka förändra den uråldriga lagstiftning som styr våra uppdrag. I flyktingkrisens spår följer ett kraftigt ökande behov av gode män til EKB. Öf kämpar med orimliga bördor. Att komma med detta utspel just nu känns mer som “ett slag i luften” än som “rätt sak i rätt tid”!

  #5266
  Anonym
  Inaktiv

  Förfrågan om RFS åsikt kring antal uppdrag har inkommit till RFS upprepade gånger, det är bakgrund till att RFS styrelse nu tagit fram ett förslag till riktlinje. I formuleringen framgår att undantag från antalet uppdrag kan göras när det finns särskilda skäl, vilket ju självklart denna akuta flyktingsituation är. RFS har full förståelse för att det är en oerhört tuff situation i många kommuner, och att man då blir tvungen att hitta tillfälliga lösningar. Samtidigt är förbundets uppgift att tänka långsiktigt och att ha huvudmannens/barnets rättssäkerhet i fokus och denna riktlinje är i del i det arbetet. Dels så ska det uppdrag som utförs kunna göras på ett kvalitativt sätt för barnet/huvudmannen, men det är också viktigt att de som utför uppdragen inte blir överansträngda. Om en ställföreträdare skulle råka ut för en olycka eller drabbas av sjukdom så att denna måste bytas ut i samtliga sina uppdrag är det mycket svårare för alla parter om personen har många uppdrag. Den extrema situation som råder idag får heller inte anses bli det vanliga förfarandet när läget har återgått till mer normala omständigheter.

  RFS jobbar också sedan länge aktivt med att påverka lagstiftaren kring behov av förändring av Föräldrabalken. Detta sker i flera forum, bland genom att Agneta Zedell satt med i utredningen Bättre förutsättningar för gode män och förvaltare och då kunde framföra RFS åsikter. Men också genom påverkan tillsammans med SKL och Föreningen Sveriges Överförmyndare.

  #5267
  Anonym
  Inaktiv

  I sak är det inte bra att ha så många uppdrag att man inte hinner med dem. Ibland räcker det dock inte att man i sak har rätt! Det gäller också att ha rätt “timing” för att presentera förslagen. “För tidigt” blir ofta lika galet som “för sent”. Rätt åsikt upplevs då som “galen”. Just nu är det på väg mot kollaps på många håll eftersom kommunerna inte får tag i ställföreträdare. Att i de scenariot börja tala om “begränsa antalet uppdrag” måste av många anses vara verklighetsfrämmande och att börja i fel ände. Förbättra situationen för ställföreträdarna så vill fler ställa upp. När vi blir fler går det lättare att minska antalet uppdrag för den enskilde ställföreträdaren.

  #5268
  Anonym
  Inaktiv

  RFS håller med om att situationen för ställföreträdare måste förbättras och arbetar ständigt med frågan. En steg i det arbetet anser RFS är att myndigheterna behöver bli bättre på rekrytering men att det är lika viktigt att ta hand de frivilliga man redan har. Senast belystes det i en debattartikeln från slutet av september. http://www.rfs.se/debatt_opinion/rfs_nyheter_reportage/Nyheter-och-reportage-2015/Debattinlagg-Ta-tillvara-engagemanget/

  #5269
  Anonym
  Inaktiv

  Ett mycket bra förslag…är rättskatastrof för de personer som har förvaltare som har mellan 60-80st uppdrag. Hur kan man se vilket behov den enskilde har vid en sådan ärendemängd,

  #9046
  Anonym
  Inaktiv

  Hej!
  En godman/förvaltare i Malmö visade sig ha 69 uppdrag. Sydsvenska Dagbladet uppmärksammade detta. Hans uppdrag var av den svåraste kategori! Resultat: flera stora skandalartiklar i tidningen under en lång period.
  Var tog det ideella engagemanget vägen? Var tar uppdraget att “sörja för person” vägen?
  Vill vi se en utveckling mot professionalisering av ställföreträdarskapen?
  Vi ser krafter i samhället som vill styra in på denna väg.
  Vi bör nog slipa våra argument om vi vill ha kvar de ideella uppdragen! Hälsn. Gösta

Visar 7 inlägg - 1 till 7 (av 7 totalt)
 • Forumet ”Nyheter” är stängt för nya ämnen och svar.