Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • #4995
  Anonym
  Inaktiv

  Har jag som God Man rätt att skriva på underlag till te x kronofogden/ansökningar till FK osv, så här….Huvudmannens namn genom Pernilla Månsson?

  #5208
  Anonym
  Inaktiv

  Du skriver alltid på med din underskrift och bifogar ditt registerutdrag 🙂

  #5210
  Anonym
  Inaktiv

  Precis som Malin skriver är det så man kan göra för att skriva under istället för huvudmannen. När det gäller delgivningar kan det ibland vara svårt att veta om det är jag som ställföreträdare som verkligen är den som ska skriva under. Jag vill därför tipsa om en artikel på kunskapsbanken om just delgivningar. http://www.rfs.se/godmanskap/Kunskapsbank/Delgivningar/

  #5211
  Anonym
  Inaktiv

  Är det godmanskap har huvudman kvar rättshandlingsförmågan. Du bör i alla fall fråga om vad huvudman vill. Om huvudman kan och förstår skriva under så brukar jag låta huvudman göra det. Ibland kan inte huvudman skriva pga sjukdom. Då noterar jag detta samt lämnar en not om att jag talat med huvudman kring det jag skrivit. För att man inte ska “behöva” ha underskrift eller tala med huvudman innan man skickar in något i dennes namn måste det finnas läkarintyg om att huvudman inte kan tillfrågas. (Det finns ärenden där man inte behöver sätta in förvaltare även om inte huvudman kan tillfrågas om sin åsikt).

  #5212
  Anonym
  Inaktiv

  Vad gäller dekgivning brukar TR inte acceptera ställföreträdares underskrift där jag är verksam.

  #5213
  Anonym
  Inaktiv

  Som ställföreträdare bör jag ensam kunna underteckna vilka handlingar som helst, om jag vet att min huvudmans samtycker. Om HM inte begriper vad saken gäller, måste jag själv ta ställning. I det inledande skedet borde man egentligen inte behöva bekymra sig om dubbla underskrifter eller några bifogade dokument. Det är ju faktiskt mottagarens sak att avgöra, om ställföreträdarens underskrift räcker för vidare handläggning av ärendet. Här kan det skilja sig mellan olika instanser, som har olika interna regler. Enligt min erfarenhet har det alltid räckt med att registerutdrag faxas och i många fall har inte ens det behövts. På en del ställen är man redan registrerad som ställföreträdare eller helt enkelt känd, och på andra ställen kan vederbörande handläggare hantera saken utan vidare byråkrati. På det sättet sparar man en del tid, som kan användas bättre. I de få fall, där saken är viktigare juridiskt sett, får man förstås vara lite noggrannare.

  #5214
  Anonym
  Inaktiv

  Är ditt ställföreträdarskap förvaltare kan du göra så, men är du god man och ska respektera att din huvudman har full rättshandlingsförmåga så handlar det inte om att spara gode mannens tid, utan att bevaka huvudmans rätt. Då kan du inte skriva under “godtyckligt” såsom du uppfattar. Lagen kräver att läkare intygar att din huvudman inte förstår vad saken gäller. Och då ska god man infordra detta intyg. Att olika myndigheter inte vet skillnad på god man och förvaltare är sin sak. Vi bör veta skillnaden.

  #5215
  Anonym
  Inaktiv

  Jag håller helt med Tommy om att huvudmannens beslutsrätt skall respekteras och hans rätt bevakas. Detta är ju faktiskt en självklarhet. Men frågan gällde nu bara, hur handlingar kan undertecknas.
  Att samtyckeskravet kan bli betungande insågs redan i förarbetet till FB, där det faktiskt nämns några underlättande möjligheter, nämligen att “huvudmannen lämnar ett generellt samtycke”, att “samtycke lämnas i efterhand” samt att “i vissa fall ett tyst samtycke kan antas föreligga”. Sen finns ju också det generella undantaget i 11:5 för “sedvanliga rättshandlingar i den dagliga hushållningen, om HM inte givit utryck för annat”.
  All erfarenhet visar ju, att ett pragmatiskt handlande handlande gynnar alla parter. Som god man bör man dock inte glömma risken för skadeståndskrav från tredje man, om man företar en rättshandling, som inte blir bindande p g a att samtycke saknas.
  I de fall huvudmannen inte kan ge uttryck för sin mening, måste ju GM ensam besluta och underteckna. Läkarintyg kan därvid krävas i vissa sammanhang men något generellt lagkrav finns väl inte?

  #5216
  Anonym
  Inaktiv

  Jag känner inte till om det finns ett lagkrav, men det säger sig självt att vid ett godmanskap, då ju huvudmannen har kvar rättshandlingsförmågan så är det vad som skall respekteras och “bevakas”. Om emellertid huvudmannens tillstånd förändras och man inte anser att huvudmannen förstår vad saken gäller (ex. en äldre huvudman i särskilt boende som drabbas av minnessjukdom, men annars fungerar i boendet) behövs måhända inte så ingripande åtgärd som förvaltarskap? I de kommuner jag haft uppdrag, Blekinge, nord- och sydöstra Skåne samt södra Kronoberg har regeln hos varit att om samtycke inte kan inhämtas från huvudmannen skall det ersättas med läkarintyg.De kraven har överförmyndarna uttalat. Den gode mannens uppgift blir sedan beroende av hur förordnandet är utformat.

  #5217
  Anonym
  Inaktiv

  Det finns inget lagkrav på att läkarintyg behövs för att ersätta ett samtycke. Det har dock blivit praxis både hos överförmyndare och andra myndigheter/organisationer att ett läkarintyg behövs för att veta att huvudmannen inte kan uttrycka sin vilja. Det finns sedan precis som Bo skriver många former av samtycke som olika myndigheter/organisationer bedömer olika i vad de anser är ok. Om någon därför kräver att ett läkarintyg behövs för att styrka att huvudmannen inte förstår så är det oftast inte en orimlig begäran.

  #5218
  Anonym
  Inaktiv

  Just nu har jag inga godmanskap i egentlig mening. När jag hade det så var det en självklarhet att inte själv avgöra om hm förstod sakens innebörd. Varför skulle jag göra det om jag var satt till att bevaka rätt? Om jag går till mig själv och tänker efter hur jag själv skulle vilja bli behandlad (som människa) av en god man, så vill jag naturligtvis vara med och bestämma om mitt eget liv så länge jag har förmågan. Om jag har förmåga eller inte kan endast läkare uttala sig om. Alla vi andra, oavsett vi är jurist eller ställföreträdare, har inte någon behörighet att uttala oss om vad en människa kan förstå. Eftersom det fordras läkarutlåtande inför domstolsprövning av ett ställföreträdarskap om “att huvudmannen förstår vad saken gäller” så är det rimligt att man inte “tar över” bestämmandet från sin huvudman innan man inhämtat läkarutlåtande om att huvudmannen inte kan bestämma för sig själv. Detta gäller allra helst det står “bevaka rätt” i förordnandet. Jag utgår i mitt tänkande från att jag inte själv skulle vilja bli “överkörd” när jag blir sjuk eller gammal.

Visar 11 inlägg - 1 till 11 (av 11 totalt)
 • Forumet ”Gränser för uppdraget” är stängt för nya ämnen och svar.