2023-01-17 | Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller särskild förordnad vårdnadshavare och skickar ut omvärldsinformation och aktuella nyheter inom området ett par gånger varje månad. För att anmäla dig till nyhetsbrevet fyll i formuläret nedan:

Om ni är intresserade kan ni även ta del av våra månatliga digitala Nätverksmöten där vi kan hjälpa och stödja varandra, dela erfarenheter, samt diskutera frågeställningar och funderingar i rollen som god man eller förordnad vårdnadshavare till ensamkommande. Mötena hålls den sista måndagen varje månad kl18.00-19.00 via Zoom. Gå in på kalendariet på RFS:s hemsida för att hitta möteslänkarna: https://rfs.se/arrangemang/

 

 

 

 

 

Anmälan till Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för gode män till ensamkommande


2023-10-16

Nyheter och reportage 2022

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2022

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2022

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget