2021-07-01 | Nyheter och reportage

RFS arvsfondsprojekt rundar av sitt första år

Nu har treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare avslutat sitt första projektår. Bland annat har en omfattande kartläggning om delaktighet genomförts.
– Vi har fått in mycket bra underlag från såväl huvudmän och ställföreträdare som andra aktörer som projektet riktar sig till. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna, säger projektledaren Elin Molander.

Elin Molander och Erik Åhlin som arbetar med projektet Rätt att delta.

Rätt att delta handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmän. Kartläggningen, som genomförts för att undersöka vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna, har bestått av enkätundersökningar riktade till huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och överförmyndare. Projektet har också genomfört fokusgrupper med huvudmän och anhöriga, liksom djupintervjuer med RFS medlemmar och ämnesexperter.

– Pandemin har begränsat oss mycket i vårt kartläggningsarbete. Samtidigt har vi och våra samarbetsparter hittat nya och kreativa sätt att arbeta på och när vi nu rundar av året har vi fått in ett mycket bra underlag. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna under projektets andra år, säger Elin Molander, projektledare och ombudsman på RFS.

Fokus på filminspelning
Projektet har de senaste veckorna fokuserat på att spela in film tillsammans med ett produktionsbolag.

Under det första året har också arbetet med att utveckla två webbutbildningar – som riktar sig till huvudmän och ställföreträdare – påbörjats. De senaste veckorna har projektet fokuserat på att spela in filmmaterial till dessa. Såväl experter som ställföreträdare och huvudmän har intervjuats.

– Det har varit väldigt roligt att jobba med filmproduktionen. Det känns extra kul att vi har fått en så bra blandning av deltagare, både superkunniga experter och hängivna medlemmar och huvudmän, säger Erik Åhlin, projektarbetare.

Utöver att arbeta med webbutbildningen kommer projektet i höst också ta fram en podcast, liksom börja utveckla studiecirklar för huvudmän och ställföreträdare runt om i landet.

 


2023-10-16

Nyheter och reportage

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget