2021-07-01 | Nyheter och reportage

RFS arvsfondsprojekt rundar av sitt första år

Nu har treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare avslutat sitt första projektår. Bland annat har en omfattande kartläggning om delaktighet genomförts.
– Vi har fått in mycket bra underlag från såväl huvudmän och ställföreträdare som andra aktörer som projektet riktar sig till. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna, säger projektledaren Elin Molander.

Elin Molander och Erik Åhlin som arbetar med projektet Rätt att delta.

Rätt att delta handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmän. Kartläggningen, som genomförts för att undersöka vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna, har bestått av enkätundersökningar riktade till huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och överförmyndare. Projektet har också genomfört fokusgrupper med huvudmän och anhöriga, liksom djupintervjuer med RFS medlemmar och ämnesexperter.

– Pandemin har begränsat oss mycket i vårt kartläggningsarbete. Samtidigt har vi och våra samarbetsparter hittat nya och kreativa sätt att arbeta på och när vi nu rundar av året har vi fått in ett mycket bra underlag. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna under projektets andra år, säger Elin Molander, projektledare och ombudsman på RFS.

Fokus på filminspelning
Projektet har de senaste veckorna fokuserat på att spela in film tillsammans med ett produktionsbolag.

Under det första året har också arbetet med att utveckla två webbutbildningar – som riktar sig till huvudmän och ställföreträdare – påbörjats. De senaste veckorna har projektet fokuserat på att spela in filmmaterial till dessa. Såväl experter som ställföreträdare och huvudmän har intervjuats.

– Det har varit väldigt roligt att jobba med filmproduktionen. Det känns extra kul att vi har fått en så bra blandning av deltagare, både superkunniga experter och hängivna medlemmar och huvudmän, säger Erik Åhlin, projektarbetare.

Utöver att arbeta med webbutbildningen kommer projektet i höst också ta fram en podcast, liksom börja utveckla studiecirklar för huvudmän och ställföreträdare runt om i landet.

 


2021-07-09

Nyheter och reportage

RFS bjuder in justitieministern till möte

RFS har bjudit in justitieminister Morgan Johansson till ett samtal om hur frivilliga samhällsarbetare kan bidra i de lagreglerade uppdragen. Detta med anledning av den senaste tidens debatt om biträdande övervakare liksom utredningen Gode män och förvaltare – en översyn. Här...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och reportage

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2021-07-02

Nyheter och reportage

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 28 juni till den 15 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget