2021-07-01 | Nyheter och reportage

RFS arvsfondsprojekt rundar av sitt första år

Nu har treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare avslutat sitt första projektår. Bland annat har en omfattande kartläggning om delaktighet genomförts.
– Vi har fått in mycket bra underlag från såväl huvudmän och ställföreträdare som andra aktörer som projektet riktar sig till. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna, säger projektledaren Elin Molander.

Elin Molander och Erik Åhlin som arbetar med projektet Rätt att delta.

Rätt att delta handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmän. Kartläggningen, som genomförts för att undersöka vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna, har bestått av enkätundersökningar riktade till huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och överförmyndare. Projektet har också genomfört fokusgrupper med huvudmän och anhöriga, liksom djupintervjuer med RFS medlemmar och ämnesexperter.

– Pandemin har begränsat oss mycket i vårt kartläggningsarbete. Samtidigt har vi och våra samarbetsparter hittat nya och kreativa sätt att arbeta på och när vi nu rundar av året har vi fått in ett mycket bra underlag. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna under projektets andra år, säger Elin Molander, projektledare och ombudsman på RFS.

Fokus på filminspelning
Projektet har de senaste veckorna fokuserat på att spela in film tillsammans med ett produktionsbolag.

Under det första året har också arbetet med att utveckla två webbutbildningar – som riktar sig till huvudmän och ställföreträdare – påbörjats. De senaste veckorna har projektet fokuserat på att spela in filmmaterial till dessa. Såväl experter som ställföreträdare och huvudmän har intervjuats.

– Det har varit väldigt roligt att jobba med filmproduktionen. Det känns extra kul att vi har fått en så bra blandning av deltagare, både superkunniga experter och hängivna medlemmar och huvudmän, säger Erik Åhlin, projektarbetare.

Utöver att arbeta med webbutbildningen kommer projektet i höst också ta fram en podcast, liksom börja utveckla studiecirklar för huvudmän och ställföreträdare runt om i landet.

 


2021-10-08

Nyheter och reportage

RFS besöksgruppskonferens 13-14 nov

RFS bjuder in besöksgrupper och biträdande övervakare till konferens Tema: att vara frihetsberövad och förälder Syftet med konferensen, som äger rum på Hagabergs folkhögskola, är att ge inspiration, utbildning och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Hör: • Representant från Kriminalvården berätta om barnombudsmännens arbete i cirklar...

Läs hela inlägget


2021-10-08

Nyheter och reportage

RFS remissvar – Godmansutredningen

RFS har som remissinstans skrivit ett yttrande av utredningen Gode män och förvaltare – En översyn (även kallad godmansutredningen).  Här följer RFS övergripande synpunkter på innehållet i utredningen: Utredningens direktiv är inte tillräckligt omfattande RFS har under många år påtalat behovet av...

Läs hela inlägget


2021-09-23

Nyheter och reportage

Kommunikatör för frivilliga samhällsarbetare (vikariat)

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare, RFS, är en ideell organisation med 55 lokalföreningar vars medlemmar har lagreglerade frivilliguppdrag. Nu söker vi en vikarie för vår kommunikatör som ska gå på föräldraledighet i december. Arbetsbeskrivning RFS arbete utgår från alla människors lika värde och vårt...

Läs hela inlägget