2021-07-01 | Nyheter och Reportage 2021

RFS arvsfondsprojekt rundar av sitt första år

Nu har treåriga arvsfondsprojektet Rätt att delta – med stöd av ställföreträdare avslutat sitt första projektår. Bland annat har en omfattande kartläggning om delaktighet genomförts.
– Vi har fått in mycket bra underlag från såväl huvudmän och ställföreträdare som andra aktörer som projektet riktar sig till. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna, säger projektledaren Elin Molander.

Elin Molander och Erik Åhlin som arbetar med projektet Rätt att delta.

Rätt att delta handlar om att skapa förutsättningar för medbestämmande, delaktighet och inflytande för huvudmän. Kartläggningen, som genomförts för att undersöka vilka behov och önskemål som finns hos målgrupperna, har bestått av enkätundersökningar riktade till huvudmän, ställföreträdare, anhöriga och överförmyndare. Projektet har också genomfört fokusgrupper med huvudmän och anhöriga, liksom djupintervjuer med RFS medlemmar och ämnesexperter.

– Pandemin har begränsat oss mycket i vårt kartläggningsarbete. Samtidigt har vi och våra samarbetsparter hittat nya och kreativa sätt att arbeta på och när vi nu rundar av året har vi fått in ett mycket bra underlag. Nu ser vi fram emot att tillvarata erfarenheterna under projektets andra år, säger Elin Molander, projektledare och ombudsman på RFS.

Fokus på filminspelning
Projektet har de senaste veckorna fokuserat på att spela in film tillsammans med ett produktionsbolag.

Under det första året har också arbetet med att utveckla två webbutbildningar – som riktar sig till huvudmän och ställföreträdare – påbörjats. De senaste veckorna har projektet fokuserat på att spela in filmmaterial till dessa. Såväl experter som ställföreträdare och huvudmän har intervjuats.

– Det har varit väldigt roligt att jobba med filmproduktionen. Det känns extra kul att vi har fått en så bra blandning av deltagare, både superkunniga experter och hängivna medlemmar och huvudmän, säger Erik Åhlin, projektarbetare.

Utöver att arbeta med webbutbildningen kommer projektet i höst också ta fram en podcast, liksom börja utveckla studiecirklar för huvudmän och ställföreträdare runt om i landet.

 


2023-09-18

Nyheter och Reportage 2021

RFS kansli söker en ekonomiassistent

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) är en ideell organisation som stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. RFS kansli ger stöd till lokalföreningarna och deras medlemmar, opinionsbildar och synliggör medlemmarnas uppdrag. Till kansliet...

Läs hela inlägget


2023-09-18

Nyheter och Reportage 2021

RFS kansli söker en kansliadministratör

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) är en ideell organisation som stöttar de eldsjälar som engagerar sig i lagstadgade volontäruppdrag och verkar för ett medmänskligare samhälle. RFS kansli ger stöd till lokalföreningarna och deras medlemmar, opinionsbildar och synliggör medlemmarnas uppdrag. Till kansliet...

Läs hela inlägget


2023-09-07

Nyheter och Reportage 2021

Trygga din ekonomiska framtid (Del 1, öppen för alla)

Välommen till  "Trygga din ekonomiska framtid" med Gilla din ekonomi och Finansinspektionen! En kurs för dig som arbetar som god man eller är medlem i Riksförbundet för frivilliga samhällsarbetare (RFS). Kursen är kostnadsfri och hålls digitalt via Zoom. RFS har haft ett samarbete...

Läs hela inlägget