2018-07-06 | Nyheter och reportage 2018

RFS får statsbidrag från Delmos

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-07-06

RFS har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att i en pilotkommun kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation, stärka resurssvagas kontaktnät och öka inkludering. 

I hela samhället och i ännu högre grad i så kallade segregerade områden finns ett behov av att öka tilltron till samhället och dess stödfunktioner. Här ser RFS att de lagreglerade frivilliguppdragen är en outnyttjad resurs som skulle kunna komma många fler till del. 

Under hösten kommer en första kartläggning och planering ske tillsammans med Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare, Borlänge kommun, Frivården Borlänge och Patientnämnden Dalarna. Planen är fortsätta att sprida arbetet i landet redan under 2019.

Det är glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten. Vi tror att frivilliga samhällsarbetare kan spela en viktig roll för att öka tilliten mellan människor och till samhällets stödfunktioner. Att särskilt satsa på de lagreglerade frivilliguppdragen i segregerade områden är en viktig väg för oss att tillsammans med myndigheterna utveckla uppdragen, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.

Läs mer om Delmos 


2023-10-16

Nyheter och reportage 2018

Lansering: Rätt att delta – med hjälp av ställföreträdare!

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare (RFS) hälsar medverkande i projektet, samarbetspartners, myndigheter och andra som kommer i kontakt med överförmyndarfrågor välkomna till lanseringen av projektet Rätt att delta - med hjälp av ställföreträdare!   Inom ramen för projektet har två webbutbildningar tagits fram för...

Läs hela inlägget


2023-09-04

Nyheter och reportage 2018

Nya lathundar för “föreningsmallen” och “instagram för lokalföreningar”.

Nu finns en uppdaterad föreningsmall för dig som möter potentiella medlemmar. Det är bara att skriva ut mallen och använda vid behov! RFS- kansli har även tagit fram en lathund för hur din lokalförening kan starta upp och använda sig av...

Läs hela inlägget


2023-08-14

Nyheter och reportage 2018

Halvårsredovisning av verksamhet i RFS lokalföreningar för jan-juni

Var god fyll i alla frågor och se till att gå igenom hela formuläret till dess slut för att dina svar ska sparas. Klicka på länken nedanför för att komma till formuläret: https://sv.surveymonkey.com/r/RFShalvarsredovisningVT2023 Besöksgruppsverksamheten redovisas på separat blankett. Kontakta RFS kansli på info@rfs.se eller...

Läs hela inlägget