2018-07-06 | Nyheter och reportage 2018

RFS får statsbidrag från Delmos

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-07-06

RFS har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att i en pilotkommun kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation, stärka resurssvagas kontaktnät och öka inkludering. 

I hela samhället och i ännu högre grad i så kallade segregerade områden finns ett behov av att öka tilltron till samhället och dess stödfunktioner. Här ser RFS att de lagreglerade frivilliguppdragen är en outnyttjad resurs som skulle kunna komma många fler till del. 

Under hösten kommer en första kartläggning och planering ske tillsammans med Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare, Borlänge kommun, Frivården Borlänge och Patientnämnden Dalarna. Planen är fortsätta att sprida arbetet i landet redan under 2019.

Det är glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten. Vi tror att frivilliga samhällsarbetare kan spela en viktig roll för att öka tilliten mellan människor och till samhällets stödfunktioner. Att särskilt satsa på de lagreglerade frivilliguppdragen i segregerade områden är en viktig väg för oss att tillsammans med myndigheterna utveckla uppdragen, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.

Läs mer om Delmos 


2018-12-20

Nyheter och reportage 2018

God jul och gott nytt år!

2018-12-20 Tack för alla fina insatser och samarbeten detta år! Nästa år tar vi nya gemensamma tag i arbetet för att skapa rättssäkra insatser för alla brukare som är i behov av stöd från frivilliga samhällsarbetare. Kansliet har stängt vecka 52 och...

Läs hela inlägget


2018-12-12

Nyheter och reportage 2018

Anmäl föreningen till RFS konferens och årsmöte!

2018-12-12 Nu går det att anmäla sig till RFS årliga konferens och årsmöte i maj 2019. Varje föreningen kan sända två representanter. Årsmötet kommer att äga rum i samma lokaler som förra året i Stockholm, den 11-12 maj. Temat kommer att handla...

Läs hela inlägget


2018-12-03

Nyheter och reportage 2018

Behovet av cirkel stort!

2018-12-03 Hallå där Agneta Lundén, medlem i Solna/Sundbybergs- föreningen, som deltog i RFS pilotutbildning i nya studiecirkeln Vardagsekonomi. Varför vill du leda cirkeln Vardagsekonomi på anstalt och häkte? – Jag har jobbat på stödboende och har varit lekmannaövervakare sedan många år och vet vilka...

Läs hela inlägget