2018-07-06 | Nyheter och reportage 2018

RFS får statsbidrag från Delmos

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-07-06

RFS har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att i en pilotkommun kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation, stärka resurssvagas kontaktnät och öka inkludering. 

I hela samhället och i ännu högre grad i så kallade segregerade områden finns ett behov av att öka tilltron till samhället och dess stödfunktioner. Här ser RFS att de lagreglerade frivilliguppdragen är en outnyttjad resurs som skulle kunna komma många fler till del. 

Under hösten kommer en första kartläggning och planering ske tillsammans med Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare, Borlänge kommun, Frivården Borlänge och Patientnämnden Dalarna. Planen är fortsätta att sprida arbetet i landet redan under 2019.

Det är glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten. Vi tror att frivilliga samhällsarbetare kan spela en viktig roll för att öka tilliten mellan människor och till samhällets stödfunktioner. Att särskilt satsa på de lagreglerade frivilliguppdragen i segregerade områden är en viktig väg för oss att tillsammans med myndigheterna utveckla uppdragen, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.

Läs mer om Delmos 


2022-05-17

Nyheter och reportage 2018

Utbildning om mänskliga rättigheter och svensk tvångsvård

Den 8 juni kl. 14 -17 anordnar Civil Rights Defenders en utbildning för RFS lokalföreningar. Grundutbildningen ger en översikt över vilka mänskliga rättigheter som finns, hur de relaterar till svenska lagar och var en kan vända sig om rättigheterna inte...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

19/5 Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett webbseminarium med kompletterande självstudier. Fortbildningen "Trygga din ekonomiska framtid"...

Läs hela inlägget


2022-04-06

Nyheter och reportage 2018

27/4 Information om hur god man söker bidrag för huvudman

Är du god man och intresserad av att veta mer om hur du söker ekonomiskt bidrag för din huvudman?   RFS och Föreningen FVO bjuder in till genomgång av ansökan om medel. Vi går igenom ansökningsprocessen hos FVO och visar vilka möjligheter...

Läs hela inlägget