2018-07-06 | Nyheter och reportage 2018

RFS får statsbidrag från Delmos

Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare2018-07-06

RFS har beviljats statsbidrag från Delegationen mot segregation, Delmos, för att i en pilotkommun kartlägga och planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation, stärka resurssvagas kontaktnät och öka inkludering. 

I hela samhället och i ännu högre grad i så kallade segregerade områden finns ett behov av att öka tilltron till samhället och dess stödfunktioner. Här ser RFS att de lagreglerade frivilliguppdragen är en outnyttjad resurs som skulle kunna komma många fler till del. 

Under hösten kommer en första kartläggning och planering ske tillsammans med Södra Dalarnas frivilliga samhällsarbetare, Borlänge kommun, Frivården Borlänge och Patientnämnden Dalarna. Planen är fortsätta att sprida arbetet i landet redan under 2019.

Det är glädjande att Delmos ger oss den här möjligheten. Vi tror att frivilliga samhällsarbetare kan spela en viktig roll för att öka tilliten mellan människor och till samhällets stödfunktioner. Att särskilt satsa på de lagreglerade frivilliguppdragen i segregerade områden är en viktig väg för oss att tillsammans med myndigheterna utveckla uppdragen, säger Gunilla Sundblad, RFS förbundssekreterare.

Läs mer om Delmos 


2024-06-07

Nyheter och reportage 2018

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget


2024-06-05

Nyheter och reportage 2018

Pride month – öppenhet och inkluderande

Nu under juni är det Pride month! Det är ett tillfälle att uppmärksamma den öppenhet och inkluderande tanke som många förknippar Pride med. Visste du att det är 55 år sedan som (det tros vara) världens första Pridedemonstration hölls i New...

Läs hela inlägget


2024-05-27

Nyheter och reportage 2018

Bedrägerier på nätet

Visste du att bedrägeribrotten var den brottskategori som ökade mest under 2023 och sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda bedrägeribrotten ökat med 53 procent. Den typ av bedrägeribrott som ökade mest 2023 jämfört med året innan var kortbedrägeri och...

Läs hela inlägget