2017-02-07 | Ledare 2017

RFS fördjupar godmansdebatten

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-02-08

Relationen mellan huvudman och god man bygger på tillit och förtroende. Drivkraften för den gode mannen är att bidra till huvudmannens bästa. Tyvärr domineras media återigen av en negativ bild av dessa uppdrag.

Strax före jul visade SVT:s dokumentär ”Konsten att stjäla utan att åka fast” upprörande exempel på hur huvudmän råkat illa ut. Att samvetslösa bedragare utnyttjar sin huvudman är hemskt för den drabbade. Det gör också att tilliten för hela systemet skadas.

Många gode män känner sig också orättvist utpekade som kriminella. Det är sorgligt eftersom vi vet att majoriteten av de gode männen är seriösa och gör fantastiska insatser för sina huvudmän. 

RFS arbetar ständigt med att sprida en mer nyanserad bild av gode män och förvaltare – via media, beslutsfattare och andra aktörer. I samband med negativ uppmärksamhet kring uppdragen kontaktar vi aktuella redaktioner och sänder ut pressmeddelanden. Det uthålliga arbetet upplever vi gett resultat på så vis att media numera ofta kontaktar oss. Fokus har också flyttats till att granska hur överförmyndarna ger stöd och genomför kontroll. 

RFS ger också förslag på konstruktiva lösningar. Till exempel behövs ett nationellt uppföljnings- och tillsynssystem för att skapa rättssäkerhet för huvudmannen. Det är också nödvändigt med en metod som gör att kommunerna har möjlighet att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av uppdragen.

Sedan känner vi alla till att medias logik gör att problem och avslöjanden framförallt ges plats i nyheterna, snarare än fördjupning och problematiserande. Här kan vi alla bidra till nyanserna! Du som medlem i RFS kan skriva en insändare till din lokala tidning. Föreningen kan kontakta lokala redaktioner och föreslå att de lyfter positiva exempel på frivilliga samhällsarbetare som gör skillnad. 

Jenny Ögren
Förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 1 2017


2021-07-02

Ledare 2017

Ledare: En vår med stort engagemang

Nu när sommaren är här kan RFS blicka tillbaka på en späckad vår där förbundets och medlemmarnas engagemang för ett medmänskligare samhälle kommit till uttryck på många sätt. Till exempel har RFS för första gången genomfört en digital årsmöteskonferens, där alla...

Läs hela inlägget


2020-12-18

Ledare 2017

Ledare: Ett annorlunda år – och en annorlunda jul

Ett annorlunda år lider mot sitt slut. Ett år där de frivilliga samhällsarbetarna har genomfört sina uppdrag på andra och nya sätt, samtidigt som betydelsen av insatserna har varit viktigare än någonsin. Julen är för många förknippad med värme och gemenskap,...

Läs hela inlägget


2020-11-12

Ledare 2017

Betydelsen av en medmänniskas bidrag under en pandemi

LEDARE Vårt förbund och våra medlemmar har liksom resten av vårt samhälle drabbats hårt av den pågående pandemin. För förbundet har pandemin inneburit stora utmaningar som har påverkat såväl vår ekonomi som verksamhet. Att förutse hur den här krisen långsiktigt kommer...

Läs hela inlägget