2017-02-07 | Ledare 2017

RFS fördjupar godmansdebatten

Jenny Ögren, RFS förbundsordförande, Foto: Sören Andersson2017-02-08

Relationen mellan huvudman och god man bygger på tillit och förtroende. Drivkraften för den gode mannen är att bidra till huvudmannens bästa. Tyvärr domineras media återigen av en negativ bild av dessa uppdrag.

Strax före jul visade SVT:s dokumentär ”Konsten att stjäla utan att åka fast” upprörande exempel på hur huvudmän råkat illa ut. Att samvetslösa bedragare utnyttjar sin huvudman är hemskt för den drabbade. Det gör också att tilliten för hela systemet skadas.

Många gode män känner sig också orättvist utpekade som kriminella. Det är sorgligt eftersom vi vet att majoriteten av de gode männen är seriösa och gör fantastiska insatser för sina huvudmän. 

RFS arbetar ständigt med att sprida en mer nyanserad bild av gode män och förvaltare – via media, beslutsfattare och andra aktörer. I samband med negativ uppmärksamhet kring uppdragen kontaktar vi aktuella redaktioner och sänder ut pressmeddelanden. Det uthålliga arbetet upplever vi gett resultat på så vis att media numera ofta kontaktar oss. Fokus har också flyttats till att granska hur överförmyndarna ger stöd och genomför kontroll. 

RFS ger också förslag på konstruktiva lösningar. Till exempel behövs ett nationellt uppföljnings- och tillsynssystem för att skapa rättssäkerhet för huvudmannen. Det är också nödvändigt med en metod som gör att kommunerna har möjlighet att arbeta professionellt med rekrytering, utbildning, uppmuntran och uppföljning av uppdragen.

Sedan känner vi alla till att medias logik gör att problem och avslöjanden framförallt ges plats i nyheterna, snarare än fördjupning och problematiserande. Här kan vi alla bidra till nyanserna! Du som medlem i RFS kan skriva en insändare till din lokala tidning. Föreningen kan kontakta lokala redaktioner och föreslå att de lyfter positiva exempel på frivilliga samhällsarbetare som gör skillnad. 

Jenny Ögren
Förbundsordförande

Ledaren är publicerad i RFS nyhetsbrev nr 1 2017


2020-06-18

Ledare 2017

Om att skapa delaktighet i en tid av stora utmaningar och hitta nya möjligheter

2020-06-18 I april mottog vi som förbund den glädjande nyheten att vi har fått fortsatt förtroende av Allmänna arvsfonden. Projektet Rätt att delta – med stöd av en ställföreträdare kommer att bidra till att personer med rätt till god man ska...

Läs hela inlägget


2020-03-12

Ledare 2017

Nystart

2020-03-12 På väg in ett nytt decennium lämnar nu RFS ett mycket speciellt år bakom sig. Minskade anslag, ett nedbantat kansli och byte av såväl ordförande som förbundssekreterare har inneburit stora förändringar. Det har inneburit ett hårt arbete för såväl...

Läs hela inlägget


2017-11-14

Ledare 2017

Gemensam röst starkare

2017-11-14 RFS kommande nyhetsbrev är fyllt med olika exempel på varför den lokala föreningen är viktig. Jag vill passa på att lyfta värdet av föreningen och RFS som röstbärare. I en förening kan vi gemensamt göra våra röster...

Läs hela inlägget