2022-11-29 | Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa

 

Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller istället ansvaret på den godemannen att lösa bostadsfrågan.

RFS ställer sig bakom de problem som både FSÖ och SKR lyfter i artikeln.

Vi ser också problem med att det sker en förskjutning av vad man åligger inom ramen för ett frivilligt uppdrag som blir mer och mer långgående och därför riskerar att undergräva godmansinstitutet.

Det är tydligt att domstolen inte har förståelse för att uppdraget är frivilligt när man ålägger den gode mannen att vidta så långtgående insatser. Det här kan riskera att hemlösa, några av de mest utsatta grupperna vi har i samhället inte får den hjälp som de behöver! Det blir också mycket märkligt att avgörandet kan tolkas som att bistånd inte ska ges när det finns en god man.

Vi ställer oss mycket kritiska till att de som behöver mest stöd i förlängningen enbart blir beroende av hur mycket en frivillig kan göra, i stället för att få både bistånd och stöd av en frivillig? Hur mycket kan man kräva att en frivillig ska bistå en hjälpbehövande, när många gode män idag redan lägger ner enormt med kraft och engagemang för sin huvudman till nästan ingen ersättning och man ska kunna utföra sitt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie arbete?

RFS oroar sig över om det här avgörandet riskerar att skrämma bort fler gode män när överförmyndarna redan har svårt att finna gode män för alla som redan behöver stöd. Avgörandet väcker många frågor och vi på RFS tar med oss dem. Vi kommer att följa utvecklingen noga och följa upp hur domen omvandlas i praktiken.

Läs artikeln i tidningen Syre genom att klicka på länken nedan:

https://tidningensyre.se/2022/12-november-2022/ny-vagledande-dom-kan-sla-hart-mot-hemlosa/


2023-01-19

Nyheter och reportage 2022

Lunchträff med RFS försäkringsmäklare

Infomrationsträff med Fredrik Ståhlberg från Söderberg & Partners. Träffen är öppen för alla. Fredrik kommer berätta om vad RFs försäkring ger för skydd och hur försäkringen fungerar. Du kommer också ha möjlighet att ställa frågor till Fredrik. Träffen sker på zoom...

Läs hela inlägget


2023-01-17

Nyheter och reportage 2022

Nyhetsbrev med omvärldsbevakning för GMF till ensamkommande

Vi inbjuder dig som har uppdrag som god man för ensamkommande asylbarn och/eller är särskild förordnad vårdnadshavare till att prenumerera på nyhetsbrev från RFS med information gällande dessa uppdrag. Nyhetsbrevet riktar sig specifikt till dig som är god man eller...

Läs hela inlägget


2022-12-21

Nyheter och reportage 2022

Civil Rights Defenders släpper ny rapport om tvångsvården i Sverige

Under år 2022 genomförde Civil Rights Defenders och Riksförbundet för Social och Mental Hälsa en enkätundersökning om hur mänskliga rättigheter efterföljs inom tvångsvården. Enkäten vände sig till personer som har varit intagna i tvångsvård någon gång under de senaste fem...

Läs hela inlägget