2022-11-29 | Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa

 

Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller istället ansvaret på den godemannen att lösa bostadsfrågan.

RFS ställer sig bakom de problem som både FSÖ och SKR lyfter i artikeln.

Vi ser också problem med att det sker en förskjutning av vad man åligger inom ramen för ett frivilligt uppdrag som blir mer och mer långgående och därför riskerar att undergräva godmansinstitutet.

Det är tydligt att domstolen inte har förståelse för att uppdraget är frivilligt när man ålägger den gode mannen att vidta så långtgående insatser. Det här kan riskera att hemlösa, några av de mest utsatta grupperna vi har i samhället inte får den hjälp som de behöver! Det blir också mycket märkligt att avgörandet kan tolkas som att bistånd inte ska ges när det finns en god man.

Vi ställer oss mycket kritiska till att de som behöver mest stöd i förlängningen enbart blir beroende av hur mycket en frivillig kan göra, i stället för att få både bistånd och stöd av en frivillig? Hur mycket kan man kräva att en frivillig ska bistå en hjälpbehövande, när många gode män idag redan lägger ner enormt med kraft och engagemang för sin huvudman till nästan ingen ersättning och man ska kunna utföra sitt uppdrag vid sidan av sitt ordinarie arbete?

RFS oroar sig över om det här avgörandet riskerar att skrämma bort fler gode män när överförmyndarna redan har svårt att finna gode män för alla som redan behöver stöd. Avgörandet väcker många frågor och vi på RFS tar med oss dem. Vi kommer att följa utvecklingen noga och följa upp hur domen omvandlas i praktiken.

Läs artikeln i tidningen Syre genom att klicka på länken nedan:

https://tidningensyre.se/2022/12-november-2022/ny-vagledande-dom-kan-sla-hart-mot-hemlosa/


2024-06-24

Nyheter och reportage 2022

Vill du lära känna våra medlemmar?

Det vill nämligen vi, för oss som förbund är det viktigt att löpande lyssna in medlemmar, såväl via lokalföreningarna och alla de medlemmar som de möter den vägen, men viktigast är nästan de medlemsundersökningar vi gör regelbundet, och här kommer...

Läs hela inlägget


2024-06-24

Nyheter och reportage 2022

Sommarstängt på kansliet

RFS kansli håller sommarstängt från den 24 juni till den 12 augusti (vecka 26-32). När vi har sommarstängt tar vi inte emot besök, har växeln stängd och svarar endast på ett fåtal mail. Övriga frågor kommer vi att återkomma till...

Läs hela inlägget


2024-06-07

Nyheter och reportage 2022

RFS summerar Socialrättsdagen 2024

Framtidshopp, kunskap, samarbete Om man kort ska summera Socialrättsdagen 2024 så är det med ledorden ”framtidshopp, kunskap, och samarbete”. Samtliga talare från chefsåklagare, jurist, forskare, socialtjänstminister, socialpedagog och representanter från Socialstyrelsen och Skolverket pratade alla om behovet av ett samarbete i...

Läs hela inlägget