2022-10-17 | Nyheter och reportage 2022

Webbinarium: Ungas framtid i en hård värld

Vilka åtgärder genomförs för att förbättra ungas framtid? Skyddsvärnet anordnar tillsammans med RFS, Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare ett webbinarium med fokus på frågor som rör barn och unga.
10.00 – 10.40 Den nya socialtjänstlagen och vad den innebär
Åsa Furén Thulin, sektionschef SKR, föreläser om den nya socialtjänstlagen som träder i kraft 2023. Vad innebär den för barn och unga? Vilka nya områden och lagar är på gång?
Det finns utrymme för frågor.
10.40 – 11.00 Ett samtal om hederskultur bland barn och unga
Hur ser det ut kring heder bland barn och unga idag? Åt vilket håll är utvecklingen på väg? Vilka insatser behövs för att hjälpa de som drabbas? Ett samtal med Nour Ramadan, familjehemskonsult på Skyddsvärnet och sakkunnig inom hedersfrågan.
När: Torsdag 1:a december 2022. Kl.10.00 – 11.00
Var: Livesändning via Teams (länk skickas en tid efter anmälan)
Gratis!

2022-11-29

Nyheter och reportage 2022

RFS kommenterar vägledande dom gällande godmanskapet

Ny vägladande dom i högsta förvaltningsdomstolen kan slå hårt mot hemlösa   Tidningen Syre har uppmärksammat domen i högsta förvaltningsdomstolen som fastslår att utsatta grupper inte kan få hjälp med att få en bostad om de har en god man. Då faller...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

7/11 Inbjudan till föreläsning och fokusgrupp

Välkomna till en träff om hur lagstiftaren ser på frivilliguppdrag som kontaktperson och biträdande övervakare. Vi är två forskare, Kerstin Svensson och Monica Larsson vid Socialhögskolan, Lunds universitet, som under 2022 arbetar i ett forskningsprojekt om Medborgarmedverkan i myndigheters sociala...

Läs hela inlägget


2022-10-19

Nyheter och reportage 2022

10/11 – Digital fortbildning i privatekonomi för dig som möter ekonomiskt utsatta

En ny livssituation kan ändra de ekonomiska förutsättningarna och kan drabba oss alla. Det är här en kostnadsfri kurs för dig som i ditt arbete möter personer i framförallt ekonomisk utsatthet. Kursen genomförs som ett digitalt seminarium. Finansinspektionens utbildning "Trygga din...

Läs hela inlägget