Press & nyheter

Här finns våra senaste artiklar, debattinlägg, pressmeddelanden och annat. RFS opinionsbildar för att lyfta de lagreglerade frivilliguppdragen, värdet av frivilligheten i insatserna och hur viktigt det är att alla frivilliga samhällsarbetare får utbildning och stöd. Vår drivkraft är att alla som är i behov av stöd från frivilliga ska få en rättssäker insats med god kvalitet.