2018-10-01 | Nyheter och reportage 2018

Hitta lösningar vid aktörsmöten

2018-10-01

Tillsammans med föreningar och kommuner arrangerar  RFS projekt Min rätt – Din roll lokala aktörsmöten med start hösten 2018.

Det går ut på att samla aktörerna kring ensamkommande barn och deras gode män för att gemensamt diskutera och hitta lösningar på utmaningar i rollfördelningen.

Utgångspunkten är de nya informationsskrifterna som tagits fram och upplägget liknar Rollkolls aktörsmöten. Nyligen genomfördes ett aktörsmöte i Lund med representanter från tio olika verksamhetsområden.

– Styrkan i aktörsmötena är att vid dessa möten samlas personal från myndigheter, olika verksamhetsområden och civilsamhälle vilket skapar möjligheter för bred samverkan, säger Elin Molander, RFS projektledare.

Om din förening eller kommun är intresserade, välkommen att kontakta Elin Molander och Sini Teng, projektledare Min rätt – Din roll.

Läs mer om projektet


2018-11-19

Nyheter och reportage 2018

Jennie vill synliggöra uppdragen

2018-11-19 Jennie Östlund är ny ombudsman för frivilliga samhällsarbetare, med inriktning kriminalvårdsområdet. Berätta lite om din bakgrund och tidigare erfarenheter? - Jag är jurist och har drygt elva års bakgrund inom områden relaterade till RFS verksamhet. Under drygt sex års tid arbetade på...

Läs hela inlägget


2018-10-01

Nyheter och reportage 2018

Ge Min rätt-skriften till barnet!

2018-10-01 Nu finns nya skrifter som riktar sig till ensamkommande barn, deras gode män och andra aktörer som ska samverka kring barnet. Förhoppningen är att skrifterna ska tydliggöra för barnet och de andra aktörerna vem som ska göra vad, med utgångspunkt i...

Läs hela inlägget


2018-09-28

Nyheter och reportage 2018

Fokus: bryta utanförskap

2018-10-01 RFS har beviljats statsbidrag för att tillsammans med Borlänge kommun planera för hur de lagreglerade frivilliguppdragen kan användas för att motverka segregation. Det är myndigheten Delmos, Delegationen mot segregation, som beviljat RFS det nya statsbidraget. Det innebär att RFS tillsammans med förening,...

Läs hela inlägget