Forumsvar skapade

Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)
 • Författare
  Inlägg
 • som svar på: Flytta utomlands #9726
  Minna
  Keymaster

  Hej! Det här ännu inte skett någon lagändring efter betänkandet “Skydd för vuxna i internationella situationer – 2000 års Haagkonvention”, SOU 2015:74, Ärendet bereds fortfarande i Justitiedepartementet.

  Utredningen hittas här: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2015/08/sou-201574/

  Med vänlig hälsning, Minna, RFS

  som svar på: Medskick till ny utredning på godmansområdet? #9500
  Minna
  Keymaster

  Hej!
  Henrik, intressant idé om klientmedelskonton, vi tar med det i kommande diskussioner.
  Hans, spännande med ert nya projekt! Min kollega Elin har haft kontakt med er för dialog, vi fortsätter dialogen framöver.
  /Minna, RFS

  som svar på: Medskick till ny utredning på godmansområdet? #9482
  Minna
  Keymaster

  Hej igen Henrik!

  I utredningen finns “insatser för ökad digitalisering” med som en del. Utredaren ska därför:

  • ta ställning till vilka ändringar som behövs för att överförmyndarna, övriga berörda myndigheter och ställföreträdarna i så stor utsträckning
  som möjligt ska kunna använda sig av digitala hjälpmedel, och
  • analysera hur den ökade digitaliseringen i samhället på olika sätt kan underlätta en ställföreträdares möjligheter att hjälpa huvudmannen.

  Vilka ytterligare behov för att ökad digitaliseringen ska fungera kan ni se? Vilka för- och nackdelar kan dessa nya möjligheter föra med sig tänker ni, ur både huvudmannens och ställföreträdarens perspektiv?

  som svar på: Lekmannaövervakare #9300
  Minna
  Keymaster

  Hej Birgith och Lennart! RFS har delat er oro över att insatsen lekmannaövervakare varit så nedprioriterad inom Kriminalvården och har haft en kontinuerlig dialog med myndigheten om det. Nu tror vi dock att en förändring är på gång. I början av hösten träffar RFS kansli och ordförande återigen ledningen för frivårdsenheten för att gemensamt göra en plan för hur lekmannaövervakarna ska bli en självklar insats för fler klienter. Det känns lovande och vi hoppas verkligen att det snart kommer att märkas att frågan blir levande igen, för klienterna och för alla de som vill göra en insats som lekmannaövervakare. Och att ni i föreningarna återigen blir en viktig samarbetspart för frivårdskontoren och i det lokala brottsförebyggande arbetet! /Minna, kommunikatör

  som svar på: LSS-utredning klar #8154
  Minna
  Keymaster

  Så här kommenterar RFS utredningens förslag som gäller kontaktperson:

  “RFS är positiv till att utredningen tydligt värnar om insatsen och uttrycker förståelse för hur den kan bidra till god hälsa, livskvalitet samt ökad delaktighet i samhällslivet.

  Betänkandet markerar också, helt i linje med vad RFS framfört, att personal vid olika former av LSS-verksamhet inte kan ersätta stödet från en kontaktperson. Det pågår en negativ utveckling där det blivit svårare att få kontaktperson, särskilt drabbade är individer som flyttat till särskilt boende. RFS anser att det är brådskande att bryta denna negativa trend och här behöver lagstiftare och myndigheter sätta ner foten. Det bör istället bli lättare att få kontaktperson än vad det är idag.

  RFS känner däremot oro för att förslaget öppnar för att insatsen kontaktperson ska kunna ske genom gruppaktiviteter. RFS tror att detta riskerar att urholka den personliga aspekten av att ha en kontaktperson, som är där för just mig. Med tanke på att flera kommuner uppenbart har svårt att rekrytera kontaktpersoner kan detta bli en ”enkel” lösning på rekryteringsfrågan.” Läs mer: https://rfs.se/rfs-om-forslag-kontaktperson-lss/

  Har du erfarenheter av att stöda huvudmän/brukare att ansöka om kontaktperson och märker ni av att det blivit svårare? Eller finns andra erfarenheter som du vill dela med dig av?

  som svar på: Avslag sjukpenning #8092
  Minna
  Keymaster

  Hej Thomas! Jag ser att vi missat att svara dig på detta, jag ber om ursäkt för detta och kanske är det för sent nu. Jag tipsar i alla fall om att i vår kunskapsbank finns lite kort information om att överklaga beslut, se https://rfs.se/kunskapsbank/information-for-gode-man-och-forvaltare/overklaga-beslut/
  Jag ber någon av mina kollegor att svara dig när de är åter från julledigheten. Mvh Minna, RFS kommunikatör

  som svar på: Mentorskap #5489
  Minna
  Keymaster

  Östra Skaraborgs FS, håller på att införa mentorskap för nya gode män/förvaltare i samarbete med ÖIS (överförmyndare i samverkan). Föreningen efterlyser därför andra föreningars erfarenhet kring detta exempelvis riktlinjer eller överenskommelse med överförmyndaren. Om ni har erfarenheter skriv här eller kontakta Östra Skaraborgs FS, Ulf Johansson direkt på: ulf.nilla@telia.com
  Tanken är att erfarenheterna ska sammanställas och spridas till alla föreningar för att ge inspiration för det fortsatta arbetet!

  som svar på: Kontakter med skola #5433
  Minna
  Keymaster

  Denna text av Eva von Scheele på SKL från 2013 berör detta. Se:

  http://brs.skl.se/skbibl/cirkdoc.jsp?searchpage=brsbibl_cirk.htm&search1_cnr=13%3A*&op1=&type=&all=1&db=CIRK&from=21&toc_length=20&currdoc=24

  I denna text står detta:

  “Särskilt förordnad vårdnadshavare

  En särskilt förordnad vårdnadshavare har inga ekonomiska förpliktelser mot det barn han eller hon fått i uppdrag att företräda. En sådan förordnad vårdnadshavare bör därför inte skriva på låneförbindelser, t.ex. vid lån av dator, eller teckna borgensförbindelser på det sätt vi föreslagit för föräldrar som är vårdnadshavare. Även en särskilt förordnad vårdnadshavare bör dock, i egenskap av ställföreträdare för barnet, kunna skriva på en handling om att barnet mottagit lånekort eller lån av t.ex. dator.

  God man för ensamkommande barn

  På motsvarande sätt som en särskilt förordnad vårdnadshavare har en god man för ett ensamkommande barn inte några ekonomiska skyldigheter mot “sitt” barn. En god man för ett ensamkommande barn bör därför inte skriva på låneförbindelser, t.ex. vid lån av dator, eller teckna borgensförbindelser på det sätt vi föreslagit för föräldrar som är vårdnadshavare. Även en god man bör dock, i egenskap av ställföreträdare för barnet, kunna skriva på en handling om att barnet mottagit lånekort eller lån av t.ex. dator.

  Också i ärenden som gäller ensamkommande barn måste kommunen eller landstinget därför hantera eventuellt obetalda skulder på annat sätt än när föräldrar som är vårdnadshavare tagit på sig betalningsansvaret, t.ex. genom att efterge kravet.”

  som svar på: Vårdnadshavare #5411
  Minna
  Keymaster

  Hur ser det ut med tillsättandet av särskilt förordnade vårdnadshavare överhuvudtaget just nu? Tillsätts sådana runtom i landet eller får gode mannen kvarstå? Vad tycker ni om det i så fall? /Minna, RFS kommunikatör

  som svar på: Gammal kompetens fortfarande aktuell. #5359
  Minna
  Keymaster

  Ett gott exempel på hur ett lösningsfokuserat förhållningssätt kan bidra till ett skapa en god relation med huvudmannen som bygger på respekt och samarbete. Har du egna erfarenheter av att stödja huvudmän i svåra situationer genom detta förhållningsssätt? Dela gärna med dig här i forumet! /Minna, RFS kommunikatör

  som svar på: Företag med godmans-uppdrag? #5330
  Minna
  Keymaster

  Hej Ida!

  RFS ifrågasätter om det är förenligt med lagstiftningen att anlita företag som god man/förvaltare. Se ett inslag i Sveriges radio där RFS tidigare ordförande intervjuas här:

  http://www.rfs.se/RFS-om-forvaltarforetag-SR

  samt ett pressmeddelande som RFS gått ut med anledning av frågan 2014:

  http://www.rfs.se/pressmeddelande-om-foretag-2014

  Mvh Minna, RFS kommunikatör

  som svar på: JURIST, förslag på #5313
  Minna
  Keymaster

  Hej! Om du inte redan har fått tips på annat håll föreslår jag att du använder sökmotorn som finns på Advokatsamfundets hemsida:
  https://www.advokatsamfundet.se/Behover-du-advokat/Hur-hittar-jag-en-advokat/ alternativ googlar orden advokat eller jurist samt lss och ort.
  Lycka till!
  Mvh Minna, RFS kommunikatör

  som svar på: Återbetalning CSN #5309
  Minna
  Keymaster

  Kan här passa på att flagga för att RFS ansvarsföräkring även kan tecknas av gode män till ensamkommande barn och särskilt förordnade vårdnadshavare. Läs mer här: http://www.rfs.se/ansvarsforsakring

  Mvh Minna, RFS kommunikatör

Visar 13 inlägg - 1 till 13 (av 13 totalt)