RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Kalendern

Här kan du se vad som är på gång inom riksförbundet.

Du kan lämna uppgifter till kalendern från din förening till minna.nyman.sabbadini@rfs.se och helene.ericsson@rfs.se. Mejla gärna oss båda samtidigt!

Göteborg: Kontaktpersonskurs 2017-10-22 klockan 09:30 - 15:30
Jönköping: Föreläsning - koll på ekonomin 2017-10-23 klockan 18:30 - 20:30
Göteborg: Erfarenhetsutbyte 2017-10-24 klockan 18:00 - 20:00
Skövde: Studiecirkel 2017-10-24 klockan 18:00 - 20:15
Västervik: RFS deltar i lekmannaövervakaträff 2017-10-24 klockan 18:00 - 20:00
Stockholm: RFS föreläser om RFS 2017-10-26 klockan 14:00 - 15:00
Skövde: Torsdagsträff 2017-10-26 klockan 18:00 - 19:00
Nyköping: Erfarenhetsutbyte 2017-10-26 klockan 18:30 - 21:00
Lund: Uppstartsmöte kring Överenskommelsen 2017-10-29 klockan 13:00 - 16:00
Göteborg: Föreläsning 2017-10-30 klockan 18:00 - 20:30