RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Årsmöte

Bild på människor Foto: Fotosearch

I samband med RFS årsmöten arrangeras en konferens med intressanta föreläsningar och möjlighet till erfarenhetsutbyte.

Vid årsmötet representeras varje medlemsförening av ett ombud och har en röst i valet av förbundsstyrelse och annan omröstning vid årsmötet.

Genom val på årsmöte tillsätts förbundsstyrelse, valberedning och revisorer. Då fattas beslut om verksamhetsberättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, arvode till förbundets förtroendevalda, verksamhetsplan och budget för det kommande året.

Genom att skicka in motioner har medlemmarna möjlighet att påverka och utveckla förbundets arbete. Alla lokalföreningar i förbundet har möjlighet att skicka in motioner till årsmötet. Lokalföreningarna kan också skicka in förslag på vilka personer som ska ingå i förbundsstyrelsen och i valberedningen.

Valberedningen fyller en viktig funktion då de vaskar fram lämpliga kandidater som medlemmarna har förtroende för. Ledamöterna till förbundsstyrelsen väljs sedan genom röstning. Valberedningen består av tre ordinarie ledamöter, varav en sammankallande, och två suppleanter för dessa.

Varje förening som är medlem i RFS kan sända två representanter. Resan bokar deltagarna själva. Spara kvitto eller originalbiljett för reseersättning

Deltagaravgiften är 1 000 kronor per deltagare, betalas in till bankgiro 5611-4929 i samband med anmälan. För föreningar som inte är öppna för alla uppdragstagare, läs om kostnader här. Konferensen börjar med lunch klockan 12.00 på lördagen och avslutas på söndagen kl 15.00.

Boka resa tidigt för bästa pris! Läs mer om resevillkoren här.

Karta, vägbeskrivning och upplysningar om transporter kommer med årsmöteshandlingarna som skickas per post från kansliet i mitten av april.

Datum för årsmöte 2018

1 februari    Medlemsavgiften till förbundet ska vara betald
5 februari    Nomineringar till förbundsstyrelsen ska vara valberedningen
                    tillhanda
2 mars
         Motioner ska vara inskickade till kansliet
5 mars        
Sista dagen för anmälan av ombud och ersättare
                    till konferens/årsmöte   
31 mars       Nomineringar till valberedningen ska vara inskickade till
                    kansliet
6 april          Utskick av årsmöteshandlingar till föreningar och ombud
5 maj           Konferens 
6 maj           Årsmöte

Här finns protokoll från tidigare årsmöten