RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Dags att nominera - var med och påverka

Göran Svärd, sammankallande valberedning

2017-12-06

Den 6 maj hålls RFS årsmöte i Stockholm. Nu är det dags att hjälpa valberedningen med att finna bra kandidater till förbundets förtroendeuppdrag.

Valberedningen uppmanar alla lokalföreningar att utnyttja sin rätt som medlem i förbundet och nominera. Passa på att föreslå någon som föreningen tycker passar till ett uppdrag inom styrelse eller revision. 

 Vi har inför årsmötet flera vakanser och söker därför dig som verkar i våra föreningar och som kan tänkas ha intresse att vara med och påverka även på riksplanet, säger Göran Svärd, sammankallande för valberedningen. 

Vid årsmötet 2018 ska en ny ledamot med särskilt uppdragsansvar mot socialtjänsten tillsättas, till exempel. Läs här vilka fler val som ska göras.

Varför är det viktigt att nominera? 

 Som ni vet så är målsättningen att alla våra föreningar ska vara öppna för alla typer av lagreglerade frivilliguppdrag. Det är därför viktigt att erfarenhet från alla uppdrag finns representerade i förbundsstyrelsen. Det gäller inte minst inom kriminalvårdsområdet men också inom det sociala området. Vi vill också gärna få kandidater från olika håll i vårt avlånga land, säger Göran.

Hur går föreningar eller enskilda medlemmar som vill tipsa valberedningen till väga?

– Om du är intresserad, ta chansen och anmäl ditt intresse till din förening. Det är föreningen som beslutar vilka kandidater de vill nominera och vidarebefordrar dessa till RFS kansli och därefter till valberedningen. Alla som har nominerats tar vi senare kontakt med för, berättar Göran. 

Valberedningen intervjuar alla som nominerats samt tar referenser.

Sista datum för nominering är 5 februari 2018. Nomineringarna skickas till RFS kansli via e-post eller brev. Adress: RFS kansli, Frejgatan 75, 113 26 Stockholm eller e-post: info@rfs.se. Märk brevet med ”valberedning”.

Kontakt valberedning: Göran Svärd, valberedningens ordförande, goransvard@one.se, 073-1561205

Läs mer om förtroendeuppdrag inom RFS