RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Revisorer

Gösta Eklund, gosta.eklund@telia.com
Sammankallande revisor RFS och ledamot i Lunds frivilliga samhällsarbetare

Anders Cederlund, cederlunds@telia.com
Revisor RFS och vice ordförande i Västra Blekinge frivilliga samhällsarbetare

Britt-Marie Björklund, bmlund@one.se
Ersättare revisor RFS och medlem i Strängnäs frivilliga samhällsarbetare