RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En gemensam kärna i uppdragen

Färglada snören med gemensam knut i mittenÄven om detaljer i de olika lagreglerade frivilliguppdragen skiljer sig åt så finns det en gemensam kärna i alla uppdragen. Frivilliga samhällsarbetare är RFS samlingsnamn för de som utför frivilliguppdragen. 

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation, att känna till samhällets resurser och att veta vägarna för att nå fram till dem.

Det finns även en demokratisk aspekt av de lagreglerade frivilliguppdragen. Frivilliga samhällsarbetare bidrar till att öka tilliten mellan människor, stärker resurssvagas kontaktnät och kan på öka inkluderingen i samhället. Frivilliguppdragen bidrar även med medborgainsyn i slutna miljöer såsom tvångspsykiatrin och i myndighetsutövning.

Syftet med stödet varierar

För den som får stödet, brukaren, kan den frivilliga samhällsarbetaren vara den enda kontakten som inte är med en tjänsteperson. Den frivilliga bidrar med ett vardagligt samtal vars syfte är att brukaren ska trivas och må bra. Syftet med insatsen kan variera mellan uppdragstyper och utifrån vilket behov brukaren har men generellt ska den frivilliga:

  • Fungera som ett medmänskligt stöd
  • Bistå brukaren i personliga frågor
  • Hjälpa brukaren att vidga sitt nätverk
  • Vara brukaren behjälplig i dennes kontakter med myndigheter