RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

En gemensam kärna i uppdragen

Färglada snören med gemensam knut i mittenRFS använder samlingsnamnet frivilliga samhällsarbetare för sina medlemmar. Även om det finns detaljer i uppdragen som skiljer sig åt finns en gemensam kärna.

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen handlar om att stödja en medmänniska i en utsatt situation, ge ett gott bemötande och förstå gränserna i uppdraget, att känna till samhällets resurser och att veta vägarna för att nå fram till dem.

De personer som frivilliga samhällsarbetare stödjer kallas brukare, huvudman, klient eller stödperson, beroende på vilken myndighet som förordnar stödet. RFS använder ibland begreppet brukare som ett samlingsnamn för dem vi stödjer.

Alla de lagreglerade frivilliguppdragen är ideella insatser mot ett visst arvode. RFS betonar värdet av frivillighet i insatsen, det är inte ersättningen som är drivkraften att ta ett uppdrag utan viljan att stödja en medmänniska. Frivilligarbetaren kan för många brukare vara den enda kontakten som inte är en tjänsteman.

Den frivilliga bidrar med ett vardagligt samtal vars syfte är att brukaren ska trivas och må bra. Det är en medmänsklig kontakt där vi speglar oss i varandra och där vi bekräftar varandra.  Syftet med insatsen kan variera mellan uppdragstyper och utifrån vilket behov brukaren har men generellt ska den frivilliga:

  • Fungera som ett medmänskligt stöd
  • Bistå brukaren i personliga frågor
  • Hjälpa brukaren att vidga sitt nätverk
  • Vara brukaren behjälplig i dennes kontakter med myndigheter