RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Thomas Karlsson, Visionsrumsansvarig

Visionsrummet - för en bättre framtid i frihet

Vad är ett visionsrum?

Ett visionsrum är ett rum eller en plats på häkte, anstalt eller frivård där intagna och klienter kan ta del av samhällsinformation från exempelvis myndigheter, organisationer och föreningar. Informationen kan ges genom broschyrer och foldrar, men också i form av samtal, möten, föreläsningar och studiecirklar. Idén med visionsrum är att ge den som sitter i fängelse eller står under övervakning en möjlighet att själv ta tag i sin situation och arbeta med sin framtid. Visionsrummet är ett samarbete mellan Kriminalvården och en rad frivilligorganisationer.

Samarbete mellan frivilligorganisationer och Kriminalvården

Idén om Visionsrummet kom ursprungligen från Kriminellas revansch i samhället, KRIS. De första visionsrummen etablerades inom ramen för projektet Bättre Frigivning, 2002-2006. Samordningen av Visionsrummet bedrivs sedan 2007 av RFS. Samarbetspartners kring Visionsrummet är förutom RFS, Hela människan, Kriminalvården, KRIS, NBV, Riksförbundet Attention, Sveriges Kristna Råd, Sveriges Muslimska Råd och X-CONS.

Studiecirkeln Bättre framtid

På ett antal anstalter drivs studiecirkeln Bättre framtid av frivilligorganisationer. Studiecirkeln, som kan ses som en förlängning av Visionsrummet, tar upp ett antal områden som för intagna är viktiga inför frigivningen. Läs mer om Bättre framtid.

Kontakt:
Thomas Karlsson
Studieansvarig
08-556 068 34
thomas.karlsson@rfs.se