RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur fungerar besöksverksamheten på en anstalt?

Kriminalvårdsinspektör Oskar Ferlin på anstalten Västervik Norra:

1. Hur ser besöksverksamheten ut på anstalten Västervik Norra?

— Vi har flera olika besöksgrupper. En av dem är kopplad till RFS. Andra grupper är till exempel från Kris och Bryggan. RFS besöksgrupp startade i höstas men några grupper har funnits sedan starten 2005. Var tredje vecka får varje avdelning besök av ungefär samma människor. Det är 2-3 personer i varje besöksgrupp.

Tvä män i ett samtal2. Vad är viktigt för att besöksverksamheten ska fungera?

— Anstalten har vuxit mycket snabbt och därför har vi medvetet valt att integrera besöksgrupperna med små steg. Det är viktigt med kontinuiteten för såväl intagna som personal. Besöksverksamheten är en viktig del i Kriminalvårdens vision ”bättre ut” och den har en direkt koppling till arbetet med den dynamiska säkerheten. Besöksverksamheten måste vara förankrad hos ledningen och besöksgrupperna måste få information om sitt uppdrag.

3. Vad tror du att Kriminalvården kan uppnå med besöksverksamheten?

— På kort sikt får de intagna träffa engagerade människor som de kanske inte skulle träffa annars och ha lite aktiviteter. På längre sikt och med regelbundenhet kan man skapa förtroende. Positiva kontakter knyts när de intagna träffar vanliga samhällsmedborgare som är engagerade i att hjälpa andra, vanliga människor som inte är myndighetsutövare. Besöksverksamheten har också en indirekt viktig roll i att motivera de intagna och besöksgrupperna kan hjälpa till i arbetet med visionsrummet som extern koordinator.