RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Hur fungerar besöksverksamheten på häkten?

Jan Alfredsson på häktet i Jönköping:

1. Hur ser besöksverksamheten ut på häktet i Jönköping?

— Det finns två besöksgrupper med 6 personer i varje som regelbundet besöker dem som sitter häktade med särskilda restriktioner. Besöksgrupperna kommer på lördagar och söndagar och två personer samtalar med den häktade. Det kan vara en viktig kontakt eftersom häktningstiden kan pågå i flera månader.

2. Vad krävs för att få besöka någon som sitter häktad med restriktioner?

— Det normala är att de inte har restriktioner och då får de självklart ta emot besök, men den gruppen som har särskilda restriktioner blir ofta mycket isolerad eftersom åklagaren måste godkänna varje besök. Det krävs en hel del administration bakom varje möte med besöksgruppen, eftersom kontakten inte får skada förundersökningen.
— Vi är mycket noga med att det ska fungera, om det visar sig att samtalen skulle störa förundersökningen är risken stor att besöken stoppas, säger Jan.

3. Vad vill Kriminalvården uppnå med besöksverksamheten?

— Det är ett led i det här med att skapa gemenskap och bryta isoleringen. Vi är skyldiga att bryta isoleringen, säger Jan, men det är inte alla som vill ha samtal.