RFS - Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare - Tillbaka startsidan

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare

Människor till stöd för andra

Utbildningsmaterial

 • Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare

  Nu finns ett uppdaterat studiematerial som beskriver de lagreglerade frivilliguppdragen. I den nya versionen finns även kapitel om god man för ensamkommande barn, särskilt förordnad vårdnadshavare, Visionsrummet och besöksgruppsverksamhet.
  Studiematerial för frivilliga samhällsarbetare
 • Omslagsbild

  Kurs för lekmannaövervakare (2008)

  Ett material för dig som utbildar lekmannaövervakare inom RFS eller Frivården.
  Kursmaterial för lekmannaövervakare
 • Omslagsbild

  Att vara besökare på anstalt och häkte (2008)

  Det här är ett material som kan användas för att introducera nya medlemmar i besöksgrupper på häkten och anstalter eller för att starta upp nya grupper.
  Utbildningsmaterial för besökare
 • Studiematerial för gode män och förvaltare med inriktning på psykiska funktionshinder (2006)

  Det här är en sammanställning av temautbildningar kring psykiska funktionshinder.Vad innebär det att ha ett visst funktionshinder och vad du som är god man bör tänka på i ditt bemötande? Materialet tar upp vad huvudmännen har rätt till och hur lagar och regler fungerar.
  Beställa och ladda ner
 • Omslagsbild på studiematerialet

  Studiematerial för gode män och förvaltare till teckensspråkiga huvudmän (2009)

  Ett nytt studiematerial som vänder sig till gode män och förvaltare för döva huvudmän eller för huvudmän med nedsatt hörsel. Vi har även skapat filmer på teckenspråk som matchar innehållet i rapporten.
  Ladda ner materialet och titta på teckentolkade filmer